Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Quyết liệt các giải pháp thu thuế cuối năm

Thứ Tư, 20/12/2017 09:39

ĐBP - Năm 2017, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính và HÐND - UBND tỉnh giao thu 1.037 tỷ đồng, Tổng Cục Thuế giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa 1.122 tỷ đồng (tăng 8,2% so với dự toán giao và tăng 15,3% so với thực hiện năm 2016). Trước những khó khăn trong năm 2017, để thực hiện tốt nhiệm vụ, ngành Thuế tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp.

Một số hướng dẫn về kê khai thuế

Thứ Tư, 13/12/2017 09:07

Một số hướng dẫn về kê khai thuế

Thứ Tư, 06/12/2017 09:03

Một số hướng dẫn về kê khai thuế

Thứ Tư, 29/11/2017 11:15

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 1/1/2018

Thứ Ba, 28/11/2017 08:20
Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 1/1/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Một số hướng dẫn về kê khai thuế

Thứ Tư, 22/11/2017 09:41

Thay đổi thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

Thứ Tư, 08/11/2017 09:22

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ngày 27/4/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

96% đơn vị đăng ký kê khai nộp thuế điện tử

Thứ Tư, 08/11/2017 08:50

ĐBP - Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/CP của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, từ đầu năm đến nay, 100% doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện khai thuế qua mạng.

Hỏi đáp về hóa đơn

Thứ Tư, 01/11/2017 10:16

Hỏi: Hóa đơn điện tử là như thế nào? Việc áp dụng, sử dụng hóa đơn điện tử có những lợi ích gì? Vì sao nên sử dụng hóa đơn điện tử?

Chế độ kế toán áp dụng cho HTX, Liên hiệp HTX

Thứ Tư, 01/11/2017 10:11

ĐBP - Ngày 28/3/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn các quy định về tài khoản, chứng từ, sổ kế toán; báo cáo tài chính áp dụng với hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX. Thông tư này áp dụng cho tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Ðồng thời Thông tư hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của các HTX, liên hiệp HTX; không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của HTX đối với ngân sách Nhà nước. 

Ðiểm mới về phương pháp tính thuế GTGT

Thứ Tư, 25/10/2017 09:16

ĐBP - Ðể cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Ðiều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7, Ðiều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Ðể giới tuyên truyền những nội dung mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC, ngày 20/9/2017 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4253/TCT-CS về việc giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC  ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế GTGT. Theo đó những nội dung mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC hướng dẫn như sau:

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /