Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Chuyển biến có, khó khăn nhiều

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tại Ðiện Biên

Chuyển biến có, khó khăn nhiều

Thứ Sáu, 01/12/2017 09:14

ĐBP - Ðánh giá của UBND tỉnh sau 4 năm thực hiện nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) tại tỉnh ta, đã có những chuyển biến tích cực; góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần sự nỗ lực của tỉnh, sự quan tâm về thể chế, chính sách và cả đầu tư cơ sở vật chất của các bộ, ngành để Ðiện Biên thực hiện nghị quyết tốt hơn trong thời gian tiếp theo...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại huyện Mường Ảng

Chuyển biến tích cực

Thứ Sáu, 01/09/2017 09:20

ĐBP - Đồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, cho biết: Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tại Đảng bộ huyện. Huyện ủy tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Trong kiểm điểm đã chú trọng nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kịp thời xem xét giải quyết dứt điểm những sai phạm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên; kịp thời phát hiện những sai trái, lệch lạc để có hình thức, biện pháp giáo dục, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống. Sau kiểm điểm, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm. Trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế của tập thể được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015. Kế hoạch khắc phục khuyết điểm đã đề cập đầy đủ các nội dung khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực; đề ra phương hướng giải pháp cụ thể để khắc phục; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho các tổ chức, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu để triển khai thực hiện khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm.

Điện Biên Đông

Quán triệt, triển khai Nghị quyết TW5, khóa XII

Thứ Ba, 25/07/2017 14:30
Quán triệt, triển khai Nghị quyết TW5, khóa XII

ĐBP - Ngày 25/7, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5, khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Mường Ảng sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05

Thứ Hai, 26/06/2017 09:58
Mường Ảng sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05

ĐBP - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Mường Ảng đã có nhiều chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Huyện ủy Mường Ảng đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng việc xây dựng chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2015 - 2020” và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, chính quyền, mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ.

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đổi thay Mường Thín

Thứ Tư, 14/06/2017 09:25
Đổi thay Mường Thín

ĐBP - Đến xã Mường Thín (huyện Tuần Giáo) vào những ngày đầu tháng 6, chúng tôi rất phấn khởi khi được chứng kiến sự đổi thay rõ rệt của xã vùng cao này. Nhiều công trình điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc, nhà ở được xây mới khang trang; trên những cánh đồng, người dân đang nô nức gặt lúa. Từ người dân đến cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mường Thín đang từng ngày nỗ lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhằm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao.

Mường Chà tập trung triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XII)

Thứ Hai, 22/05/2017 09:27

ĐBP - Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, huyện ủy Mường Chà đã chủ động, tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương (TW)4 (khóa XII), kiên quyết ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau thời gian triển khai thực hiện, Nghị quyết đã góp phần không nhỏ củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Điện Biên Đông chú trọng triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Thứ Sáu, 28/04/2017 16:43

ĐBP - Thời gian qua, Huyện ủy Điện Biên Đông đã chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII; nỗ lực ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần đó, Huyện ủy đưa Nghị quyết TW 4, khóa XII vào nội dung kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Từ đó từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, duy trì, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nà Hỳ đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Thứ Hai, 12/12/2016 09:02
Nà Hỳ đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

ĐBP - Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) đã xây dựng chương trình, hành động thực hiện nghị quyết đại hội; cổ vũ, động viên đảng viên, nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Ngối Cáy đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Thứ Tư, 02/11/2016 10:05
Ngối Cáy đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

ĐBP - Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đã thống nhất, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng các chương trình, hành động, tập trung xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 20%.

Tênh Phông đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Thứ Hai, 10/10/2016 14:30
Tênh Phông đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

ĐBP - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tênh Phông, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu giảm hộ nghèo hàng năm từ 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% và không có hộ tái nghèo theo chuẩn hiện nay. Để hoàn thành mục tiêu đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo.

Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống

Thứ Hai, 22/08/2016 09:01
Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống

ĐBP - Ngay sau Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức sinh hoạt cơ quan, thông tin nhanh các vấn đề quan trọng của Đại hội cho 100% cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh; qua đó, làm cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, những thành công, nội dung khái quát của các văn kiện, kết quả bầu cử, sự quan tâm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /