Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Nậm Kè thực hiện nghị quyết công tác quân sự - an ninh

Nậm Kè thực hiện nghị quyết công tác quân sự - an ninh

Thứ Sáu, 25/05/2018 09:00

ĐBP - Là xã biên giới khó khăn của huyện Mường Nhé, cùng với việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, Ðảng ủy xã Nậm Kè luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, an ninh của địa phương. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, đường biên, mốc giới đảm bảo nguyên trạng, người dân yên tâm phát triển sản xuất…

Phình Sáng đi lên từ nghị quyết

Thứ Năm, 24/05/2018 08:49
Phình Sáng đi lên từ nghị quyết

ĐBP - Những đồng lúa, nương ngô xanh mướt; những con đường êm thuận, mái ngói đỏ tươi... là hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong lần trở lại Phình Sáng - một xã khó khăn của huyện Tuần Giáo. Thành quả đó không chỉ là sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn có sự chung sức đồng lòng của nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Khi Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống

Thứ Sáu, 18/05/2018 08:59
Khi Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống

ĐBP - Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), không chỉ cán bộ, đảng viên mà đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong mọi mặt hoạt động công tác Ðảng, chính quyền và dựng xây đời sống nhân dân.

Huyện Ðiện Biên Ðông

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Tư, 09/05/2018 09:10
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông. Thời gian qua, cùng với công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Ðiện Biên Ðông tiếp tục gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội; khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm xây dựng Ðảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Nậm Pồ

Thứ Tư, 11/04/2018 09:02
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Nậm Pồ

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã xây dựng Ðề án, ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết với mục tiêu sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, bố trí lại lao động phù hợp nhưng không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Ðảng bộ huyện Mường Ảng

Ðã có sức lan tỏa

Thứ Tư, 04/04/2018 09:06
Ðã có sức lan tỏa

ĐBP - Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngay từ đầu năm, Ðảng bộ huyện Mường Ảng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, từ đó đã có những kết quả tích cực trong việc thực hiện học và làm theo Bác, đặc biệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Ðẩy mạnh thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2018

Thứ Tư, 28/03/2018 09:18
Ðẩy mạnh thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2018

ĐBP - Chuyên đề năm 2018, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Từ đó góp phần xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thành ủy Ðiện Biên Phủ

Nghị quyết số 03 góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC

Thứ Sáu, 02/02/2018 09:37
Nghị quyết số 03 góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC

ĐBP - Kết quả bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình “Một cửa” những năm trước đây của TP. Ðiện Biên Phủ góp phần giải quyết công việc nhanh hơn; giảm bớt một số TTHC rườm rà; quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết được công khai, minh bạch, rõ ràng hơn; từng bước hạn chế những phiền hà đối với tổ chức và công dân khi đến giao dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng thì công tác cải cách TTHC ở các cơ quan công quyền thuộc TP. Ðiện Biên Phủ vẫn còn một số hạn chế. Ðó là sự phối hợp trong giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan chuyên môn thiếu đồng bộ, chặt chẽ, ý thức trách nhiệm một số bên chưa cao, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm giảm tiến độ giải quyết các TTHC. Tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ các cấp còn xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. Ðặc biệt là những nội dung liên quan đến thủ tục đất đai còn rườm rà, phức tạp, tình trạng hồ sơ trễ hẹn, đi lại nhiều lần còn tương đối phổ biến. Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” còn hướng dẫn bổ sung hồ sơ nhiều lần, không rõ cam kết về thời hạn giải quyết, trễ hẹn không báo trước.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top