Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chúc tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ LLVT trong tỉnh

Thứ Sáu 0:24 12/02/2021