Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai 11:16 20/07/2020

Ông Lường Văn Tâm, bản hoong En, phường Nam Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ

Xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện của tỉnh

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên một số phương tiện truyền thông để lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân. Là công dân và trên tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tôi dành nhiều thời gian đọc, nghiên cứu các nội dung trong dự thảo. Tôi thấy Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, nội dung, bố cục rõ ràng, các vấn đề nêu ra trong báo cáo thể hiện được yêu cầu đặt ra của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Cá nhân tôi đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tôi chỉ góp ý thêm về một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới để tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương.

Ðầu tiên là chỉ tiêu số 2 về kinh tế, cần xem lại cơ cấu kinh tế khu vực công nghiệp - xây dựng được định hướng giảm trong giai đoạn tới là chưa phù hợp. Vì hiện tại tỷ trọng khu vực này vốn đã rất thấp so với bình quân chung toàn quốc (22,65% so với 34,23%), hơn nữa trong giai đoạn 2015 - 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng của tỉnh cũng tăng 0,91%. Về chỉ tiêu số 3, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 80 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 9,8%/năm, thấp hơn so với giai đoạn 2015 - 2020 trong khi lại đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn (7% so với 6,83%) là chưa phù hợp. Cần xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu này lên khoảng 95 nghìn tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13,7%, tương đương với nhịp độ tăng trưởng trong giai đoạn 2015 - 2020. Với chỉ tiêu số 9 về xã hội, cần xem xét, chỉnh sửa số liệu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 88% xuống còn hơn 80%; viết lại chỉ tiêu số 15 “100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được quanh năm” thành “100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại thuận tiện”.

Ðức Linh (ghi)

Ông Tao Văn Vin, Bí thư Chi bộ bản Cấu, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ

Chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở

Trước thềm Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được nghiên cứu toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong phần IV về các nhiệm vụ trọng tâm, tôi quan tâm đến nhiệm vụ số 6 là “Tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho người lao động”. Nhiệm vụ đã chỉ rõ “Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, tập trung vào tiêu chí sinh kế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao ý thức thoát nghèo, tiến tới loại bỏ tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…”. Theo tôi, đây là nội dung thể hiện rõ sự quan tâm của Ðảng đối với đồng bào các dân tộc ở vùng cao, biên giới và nhận được sự đồng thuận, tin tưởng của đông đảo người dân. Tuy nhiên, để có thể thực hiện hiệu quả nội dung này, tôi đề nghị trong phần “Chủ trương và các giải pháp chủ yếu” cần bổ sung nội dung và giải pháp để “thực hiện an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện”. Trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở, đặc biệt là các tuyến giao thông liên bản và cầu qua suối để người dân có thể đi lại thuận tiện, an toàn vào mùa mưa và dễ dàng giao lưu, trao đổi hàng hóa, nông sản.

Ðức thành (ghi)