UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6 góp bàn ý kiến vào một số chương trình, đề án quan trọng

Thứ Sáu 8:04 17/06/2016
ĐBP - Trong 2 ngày (16 – 17/6), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 1). Dự kỳ họp có đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy… Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp, đại biểu tập trung nghe dự thảo báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm; Đề án Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025; Đề án Phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020; danh mục dự án bổ sung cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các mục đích khác; quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh. Đại biểu dự họp tham gia ý kiến vào Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển cây cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sáng ngày làm việc thứ nhất, đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; đề xuất các giải pháp hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo dự thảo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 7,11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện và cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Các dự án trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các mặt văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ, một số vấn đề xã hội bức xúc được kiềm chế. Quốc phòng - an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Dự ước 6 tháng đầu năm có 20/36 chỉ tiêu đạt trên 50% và 11/36 chỉ tiêu đạt dưới 50% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến chủ yếu xoay quanh: Nguyên nhân một số chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp giảm; làm rõ hơn tình hình giải ngân các nguồn vốn; vấn đề xuất khẩu lao động...

Chiều cùng ngày, đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 440,5 tỷ đồng, ước đạt 45,62% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7,7% so với cùng kỳ; 5/10 đơn vị cấp huyện đạt trên 50% dự toán thu của tỉnh giao. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm đã cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đại biểu nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm. Ngoài ra, có một số ý kiến đề nghị các huyện, ngành tập trung, tăng cường sự phối hợp, đôn đốc thu nộp các khoản nợ; đẩy nhanh tiến độ việc đấu giá đất để tăng nguồn thu; đồng thời, các huyện, ngành cần tập trung rà soát ngân sách, phân bổ các nguồn vốn để làm cơ sở kiểm soát chi triển khai tốt chi phí định mức, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn...

Thảo luận cho ý kiến về Đề án Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025; đại biểu nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; đồng thời đề nghị gắn Đề án với Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; ưu tiên các chương trình, nguồn vốn cải tạo vườn tạp; ưu tiên giống mới cho thu nhập cao... 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, đề án để trình kỳ họp HĐND tỉnh tới.