Văn phòng Tỉnh ủy

Phấn đấu năm 2020 cơ quan cùng các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc

Thứ Bảy 17:25 28/12/2019

ĐBP - Chiều 28/12, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC), người lao động cơ quan. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

CBCC, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy biểu quyết thông qua chỉ tiêu phấn đấu năm 2020.

Năm 2019, 100% CBCC, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Văn phòng duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bằng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực thế của địa phương; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy quản lý, điều hành ngân sách Đảng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định hiện hành. Cùng với đó phục vụ chu đáo các chuyến công tác trong và ngoài tỉnh của các đồng chí lãnh đạo, cùng 96 hội nghị, cuộc họp, phối hợp đón tiếp 90 đoàn khách thăm và làm việc tại tỉnh; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, bí mật chính xác, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trên địa bàn toàn tỉnh...

Mục tiêu năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy phấn đấu 100% CBCC, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; cơ quan, đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc, đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự… Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy khen thưởng 3 tập thể, 31 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, 12 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Công đoàn khen thưởng 3 tổ công đoàn, 7 đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 nữ CBCC, người lao động giỏi việc nước, đảm việc nhà…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn đánh giá khối lượng công việc của Văn phòng Tỉnh ủy là rất lớn, vì vậy cần có sự nghiên cứu phối hợp tốt với Văn phòng HĐND, UBND để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo, Thường trực. Đồng chí cũng lưu ý trong năm tới, Văn phòng Tỉnh ủy điều hành, điều phối công việc, đồng thời lưu trữ tài liệu cẩn trọng, khoa học, hiệu quả hơn; chủ động tham mưu, bố trí lịch làm việc, các cuộc họp của Thường vụ sớm, đầy đủ và hiệu quả, bởi đầu việc năm 2020 rất quan trọng và nặng nề. Cùng với đó, tiếp tục đảm bảo tốt quyền lợi CBCC người lao động, nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo ra sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ được giao.