Đảng bộ BHXH tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Tư 9:01 07/09/2016
ĐBP - Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và mang tính tự giác trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

Để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thường xuyên và có hiệu quả, Đảng ủy BHXH tỉnh đã ban hành quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan BHXH tỉnh với các nội dung gồm: Công chức, viên chức BHXH tỉnh cần có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có tư duy phương pháp làm việc khoa học; có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất  đạo đức; có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; có tinh thần và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ các đối tượng tận tình chu đáo... Những nội dung trên đã được cụ thể hóa trong công việc hàng ngày của từng đơn vị và mỗi công chức, viên chức.

 

Hội nghị truyền thông tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN tại cơ sở. Ảnh: Ngọc Hà

Năm 2015, BHXH tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tỉnh và BHXH thành phố, BHXH huyện Điện Biên tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền   Luật BHXH, BHYT cho hơn 2.500 người dân của 18 xã, phường, thôn, bản trên 2 địa bàn. Thông qua đó, người dân đã hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, BHYT, sau khi kết thúc hội nghị đã có trên 800 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Về công tác chuyên môn, BHXH tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu do ngành giao, số thu năm sau cao hơn năm trước, số nợ BHXH, BHYT luôn ở mức thấp nhất so với các đơn vị trong toàn quốc, đối tượng tham gia BHXH, BHYT được mở rộng, mỗi năm bình quân tăng từ 1-2%, diện bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đến nay đạt trên 97%, quyền lợi người lao động luôn được đảm bảo, nhất là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân.

Song song đó, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cũng được BHXH tỉnh chú trọng. Hàng tháng, BHXH tỉnh tổ chức cấp sổ BHXH kịp thời cho người lao động tham gia BHXH. Tính đến nay đã có 99,9% người lao động được cấp sổ BHXH; tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động như: xét duyệt, thanh toán kịp thời, chính xác chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động… tạo lòng tin nơi người lao động. Công tác cấp, đổi thẻ BHYT nhanh gọn, kịp thời và chính xác, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH được thực hiện tốt với mục tiêu “đúng kỳ, đủ số, kịp thời đến tận tay đối tượng”.

Chính việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mà trong những năm qua, BHXH tỉnh không có đơn thư, khiếu nại kéo dài, điều đó đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với ngành BHXH, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2015, BHXH tỉnh vinh dự được BHXH Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho đơn vị.