Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thứ Hai 9:47 24/04/2017

Năm 2018:

- Phát sóng ngày 26/8/2018.
 
- Phát sóng ngày 2/9/2018.
 
- Phát sóng ngày 9/9/2018.
 
- Phát sóng ngày 23/9/2018.
 
Năm 2017:

- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 23/4/2017.
 

- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 30/4/2017.

>> Xem truyền hình 
 
 
- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 7/5/2017.
 
 
 
- Phát sóng lúc 16 giờ 45 phút, chủ nhật, ngày 14/5/2017.
 
 
 
- Phát sóng lúc 20 giờ 10 phút, thứ tư, ngày 17/5/2017.