Dự án Ðường 60m

Thi công xây dựng đạt 60% chiều dài tuyến

Thứ Hai 8:24 09/10/2017
ĐBP - Dự án Ðường 60m có tổng chiều dài tuyến 1.594m; UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình vào 12/2015 với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Ðến nay, đã và đang triển khai thi công xây dựng 952m, đạt 60% chiều dài tuyến. Trong đó, đã triển khai thi công xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục: xử lý nền đất yếu, xây dựng nền đường và hệ thống thoát nước tại 3 phân đoạn với tổng chiều dài 849m. Hiện đang triển khai thi công lớp nền đường, tập kết vật liệu cấp phối đá dăm để thực hiện lớp móng đường và mặt bê tông nhựa tại 3 phân đoạn đã hoàn chỉnh nền đường: từ nút A38 lý trình km0+945,8m đến nút B09 lý trình km0+1440m; từ cọc 29 lý trình ko+396m đến cọc 48 lý trình km0+567,3m và phân đoạn đường 20,5m từ nút giao B09 đến nút giao B16; dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2017. Thực hiện xử lý nền đất yếu phân đoạn từ lý trình km)+678,56 - km0+753,3m và tiến hành sản xuất cấu kiện bán sản phẩm (cống các loại) cho toàn tuyến.

Hiện giá trị khối lượng hoàn thành hơn 65,3 tỷ đồng, đạt gần 57% giá trị hợp đồng. Công tác thi công xây dựng chưa đảm bảo tiến độ so với yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu do mặt bằng thi công xây dựng được bàn giao chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu; kinh phí được bố trí cho dự án còn thiếu. Nhu cầu về vốn hiện còn thiếu hơn 89 tỷ đồng.