Trường Chính trị tỉnh

Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên

Thứ Tư 9:00 14/03/2018
ĐBP - Ðể bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vừa “hồng”, vừa “chuyên”, Trường Chính trị tỉnh luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trong nhà trường.

 

Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật trao đổi cùng học viên Lớp K44 Trung cấp Lý luận chính trị.

Ðồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: Trong những năm học qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh từng bước đáp ứng nhu cầu về số lượng, nâng cao chất lượng. Ðể đạt được những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ giảng viên trong nhà trường. Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh có 36 giảng viên; trong đó có 22 giảng viên trình độ thạc sỹ và còn lại là trình độ đại học. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, đội ngũ giảng viên trong nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm phương châm gắn lý luận với thực tiễn, khắc phục đáng kể tình trạng sách vở, giáo điều. Giảng viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố hợp lý trong các phương pháp truyền thống với năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực; tiến hành chuẩn hóa về phương pháp ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường bổ sung kiến thức thực tế và lý luận chính trị cho học viên. Giảng viên vừa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vừa tích cực đổi mới công tác quản lý, kiểm tra chuyên môn theo hướng chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế. Bên cạnh đó, nhà trường đã quan tâm cử cán bộ, giảng viên của trường đi bồi dưỡng kiến thức về phương pháp, kỹ năng sư phạm.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được nhà trường quan tâm, đẩy mạnh. Các kết quả nghiên cứu trong những năm học qua không chỉ trực tiếp phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý mà còn góp phần cung cấp cơ sở khoa học, lý luận cho sự nghiệp phát triển chung của nhà trường trong những giai đoạn tiếp theo. Xác định rõ, nghiên cứu khoa học phải gắn bó chặt chẽ với hoạt động chuyên môn, nhà trường đã chú trọng đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học. Năm 2017, nhà trường có 1 đề tài cấp trường và 4 đề tài cấp khoa, phòng được nghiệm thu. Theo kế hoạch, năm 2018, nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên tiếp tục nghiên cứu để xây dựng được 1 đề tài cấp trường và 6 đề tài cấp khoa, phòng phục vụ cho công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Ðồng thời, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xây dựng các dạng bài tập tình huống cho hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở nhằm bảo đảm tính cơ bản, thống nhất, chuyên sâu, gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật những kiến thức mới có tính khái quát cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên và đổi mới phương pháp dạy và học. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công việc và thái độ công tác đối với công chức theo hướng sát với thực tế để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có trình độ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.