Huyện Tủa Chùa

Sơ kết công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn

Thứ Năm 11:51 21/03/2019

ĐBP - Sáng 21/3, UBND huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện của các sở, ban, ngành tỉnh theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh. 

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã có những hoạt động hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự. Các lĩnh vực như: văn hóa, y tế, giáo dục có bước phát triển rõ rệt; tổ chức Đảng và các đoàn thể được củng cố và hoạt động có nền nếp; đồng bào các dân tộc càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

 

UBND huyện Tủa Chùa và các đơn vị ký Chương trình phối hợp giúp xã khó khăn, giai đoạn 2019 - 2020. 

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh được phân công giúp đỡ các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung cụ thể, thiết thực để giúp xã khó khăn; chủ động nắm tình hình KT-XH, đảm bảo quốc phòng - anh ninh ở cơ sở. Tư vấn hỗ trợ các xã phát triển nông - lâm nghiệp, mở các lớp tập huấn cho cán bộ, người dân triển khai các dự án, mô hình phát triển sản xuất; xây dựng củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn... Đặc biệt, trong gần 2 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ, giúp đỡ các xã xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của cán bộ xã; hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho các gia đình chính sách và đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các em học sinh... với tổng giá trị hỗ trợ về vật chất khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã tham gia nhiều ý kiến để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giúp địa phương trong giai đoạn tiếp theo. Những tồn tại, hạn chế trong công tác giúp xã khó khăn cũng được chỉ ra, như: Chưa cử cán bộ thường xuyên tham gia công tác tại cơ sở (ít nhất 15 ngày/quý) để triển khai các nội dung hỗ trợ  theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 708. Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ mới chủ yếu dừng lại ở việc hỗ trợ trực tiếp bằng vật chất để giải quyết những khó khăn trước mắt, chưa có giải pháp hỗ trợ mang tính bền vững. Việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị tỉnh với huyện, xã chưa thường xuyên, kết quả của việc giúp đỡ chưa được các xã theo dõi đầy đủ và báo cáo kịp thời. Chính quyền cơ sở chưa mạnh dạn đề xuất những khó khăn của địa phương, chủ yếu là tiếp nhận thụ động...

UBND huyện Tủa Chùa và các đơn vị được phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã ký Chương trình phối hợp giúp xã khó khăn trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2019 - 2020.