Nét đẹp vùng cao

Nét đẹp vùng cao

15/06/2016 09:13
Bên bếp lửa. Ảnh: V.T.C
Bếp nội trú của học sinh vùng cao Tả Sìn Thàng (Tủa Chùa). Ảnh: V.T.C
Chị em. Ảnh: V.T.C
Giờ ra chơi. Ảnh: V.T.C
Làm bánh trôi. Ảnh: V.T.C
Bên hiên nhà. Ảnh: V.T.C
Niềm vui đến trường. Ảnh: V.T.C
Qua cầu. Ảnh: V.T.C
Trò chơi tuổi thơ. Ảnh: V.T.C
Back To Top