Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thắng "giặc Covid-19" - minh chứng rõ tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam

Thắng "giặc Covid-19" - minh chứng rõ tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam

Thứ Hai, 08/06/2020 15:09

Đến thời điểm này, có thể coi cuộc chiến chống “giặc Covid-19” của Việt Nam đã giành thắng lợi. Ngay từ đầu, khi Covid-19 tràn qua biên giới, Việt Nam đã nhận biết và đánh giá đúng tác hại không thể lường trước nếu lơ là, mất cảnh giác, coi thường nó và đã xác định ngay chống Covid-19 như chống giặc.

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”

Bịa đặt thông tin hòng làm méo mó các vụ án

Thứ Hai, 08/06/2020 15:07
Bịa đặt thông tin hòng làm méo mó các vụ án

Những ngày gần đây, trên internet xuất hiện khá nhiều trang báo mạng với đủ các thể loại (viết, hình, nói) đề cập đến một số vụ án hình sự vừa được các cấp tòa của Việt Nam xét xử. Chưa bàn đến tính chất, nội dung của các bản án, bởi để có được một bản án công minh, đúng người, đúng tội thì phải có một quá trình thực hiện tố tụng, xét xử chặt chẽ, khoa học, theo đúng luật định.

Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Lợi dụng góp ý, phản biện để gây rối

Thứ Sáu, 29/05/2020 10:39
Lợi dụng góp ý, phản biện để gây rối

Góp ý, phản biện xã hội là kênh quan trọng giúp đường lối, chủ trương, chính sách ban hành được đúng đắn và đi nhanh vào cuộc sống. Thế nhưng cũng có người đã lợi dụng góp ý, phản biện để gây nhiễu thông tin, tạo ra những mâu thuẫn, gây rối trong xã hội.

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”:

Đi tìm thuốc giải cho “cơn mê sảng” về tôn giáo

Thứ Sáu, 15/05/2020 09:36
Đi tìm thuốc giải cho “cơn mê sảng” về tôn giáo

Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) mới đây đưa ra Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2020-một bản báo cáo có thể nói là “đáng thất vọng”, trong đó đại ý nhận định rằng, Việt Nam vẫn chưa có tự do tôn giáo thật sự, đồng thời muốn đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về vấn đề tôn giáo.

Giữ gìn bản sắc văn hóa-bảo vệ nền tảng tinh thần xã hội

Kỳ II: Từ nền tảng truyền thống đến một nền công nghiệp văn hóa (Tiếp theo và hết)

Thứ Năm, 14/05/2020 15:11
Kỳ II: Từ nền tảng truyền thống đến một nền công nghiệp văn hóa (Tiếp theo và hết)

Phát huy nền tảng văn hóa truyền thống để xây dựng ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) thích ứng với bước phát triển mới của thời đại mang ý nghĩa đặc biệt. Xây dựng ngành CNVH vừa góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, vừa mang lại sức đề kháng cho mỗi con người, mỗi dân tộc trước sự xâm hại của các luồng văn hóa ngoại lai.

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”

Giữ gìn bản sắc văn hóa-bảo vệ nền tảng tinh thần xã hội

Thứ Năm, 14/05/2020 15:07
Giữ gìn bản sắc văn hóa-bảo vệ nền tảng tinh thần xã hội

Lợi dụng chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các thế lực thù địch càng có cơ hội đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, nhằm phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam, thay đổi theo chiều hướng tiêu cực nền tảng tinh thần của xã hội.

Chặn đứng việc lạm quyền, thao túng công tác cán bộ

Thứ Hai, 04/05/2020 15:18

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng, là công việc gốc của Đảng. Thế nhưng, bên cạnh những kết quả, công tác cán bộ còn không ít tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tình trạng lạm quyền, thao túng công tác cán bộ đã xuất hiện, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ. Chặn đứng hiện tượng này chính là góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cảnh giác với chiêu trò tung hô nhảm nhí về nhân sự trước thềm đại hội đảng

Thứ Năm, 23/04/2020 14:53
Cảnh giác với chiêu trò tung hô nhảm nhí về nhân sự trước thềm đại hội đảng

Thời gian này, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, là mối nguy hại ảnh hưởng đến các mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!

Thứ Hai, 13/04/2020 16:59
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"[1].

Càng khó khăn, phức tạp, cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

Thứ Hai, 13/04/2020 16:52
Càng khó khăn, phức tạp, cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh càng trong gian khó, hiểm nguy càng đòi hỏi vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không chỉ trong kháng chiến mà cả trong hòa bình, vào những lúc “nước sôi, lửa bỏng”, trong gian khó, hiểm nguy, trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đất nước, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu. 

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”

Cảnh giác với hiện tượng gieo mầm, nuôi dưỡng đối tượng phản biện xã hội tiêu cực

Thứ Hai, 13/04/2020 16:36
Cảnh giác với hiện tượng gieo mầm, nuôi dưỡng đối tượng phản biện xã hội tiêu cực

Mở rộng dân chủ, tăng cường phản biện tích cực, lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top