Kinh tếKhoa học - Công nghệ

Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho đặc sản địa phương

Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho đặc sản địa phương

Thứ Năm, 08/04/2021 14:14

ĐBP - Với mục đích bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng liên quan và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động về sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện các giải pháp để hoạt động SHTT lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /