Kinh tếKhoa học - Công nghệ

Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Thứ Hai, 27/12/2021 08:13

ĐBP - Để phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) là hướng đi tất yếu và lâu dài. Xác định rõ điều đó, những năm qua, việc ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Thứ Sáu, 17/12/2021 05:11
Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

ĐBP - Nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xác định ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là giải pháp then chốt, tạo đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Từ đó nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất; các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả ngày càng được nhân rộng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

Thứ Sáu, 10/12/2021 08:01
Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

ĐBP - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ (KHCN) luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) và các hội thành viên xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN được thực hiện thông qua nhiều hình thức, như tập huấn, hội thảo khoa học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ... Qua đó đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao trình độ dân trí và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Áp dụng kỹ thuật tỉa cành, tạo tán trên cây ăn quả

Thứ Ba, 07/12/2021 09:19
Áp dụng kỹ thuật tỉa cành, tạo tán trên cây ăn quả

ĐBP - Trong các phương pháp, kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, việc đốn tỉa cành, tạo tán không phải là phương pháp mới, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa biết hoặc chưa áp dụng phương pháp này khiến chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế chưa được như mong đợi. Trước thực tế đó, hiện nay một số đơn vị, HTX, hộ trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phương pháp đốn tỉa cành, tạo tán để vừa thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hái, vừa giúp chất lượng quả cao hơn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Thứ Hai, 15/11/2021 05:56
Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

ĐBP - Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã ưu tiên nguồn vốn phục vụ cho các đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Các mô hình ứng dụng KHCN đã đóng góp tích cực trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng, tăng thu nhập cho người nông dân.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Thứ Hai, 11/10/2021 08:31
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

ĐBP - Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề tài, dự án KHCN vào sản xuất nông nghiệp. Các mô hình ứng dụng KHCN đã đóng góp tích cực trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng, tăng thu nhập cho người nông dân.

Triển vọng cây Sacha inchi trên đất Điện Biên

Thứ Năm, 07/10/2021 22:44

ĐBP - Là loại cây trồng mới trên mảnh đất Điện Biên, nhưng sau hơn 1 năm trồng thử nghiệm ở huyện Mường Ảng và Điện Biên, cây Sacha inchi do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) triển khai thực hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Nhiều cây đã bói quả và bước đầu cho năng suất khá cao, đem đến tín hiệu tích cực từ một giống cây trồng mới, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Thứ Tư, 06/10/2021 09:03
Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

ĐBP - Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất thời gian qua đã giúp nông dân tăng năng suất lao động, từng bước cải thiện cuộc sống. Kết quả đạt được của các dự án, đề tài, mô hình trình diễn hiệu quả đã góp phần thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất của nông dân. Trong lĩnh vực trồng trọt, người dân đã sử dụng các giống lúa có chất lượng cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp; nhiều diện tích sản xuất lúa được cơ giới hóa đồng bộ từ làm đất, làm mạ, cấy và thu hoạch bằng máy...

Áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất

Thứ Sáu, 10/09/2021 06:17
Áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất

ĐBP - Điện Biên là một trong những huyện đi đầu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) trong sản xuất, tạo ra các sản phẩm năng suất, chất lượng theo hướng hàng hóa. Vụ đông xuân 2020 - 2021 và vụ mùa 2021, huyện triển khai dự án phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Dự án gồm 2 dự án thành phần: “Cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Điện Biên” và “Áp dụng các tiến bộ KHKT, giống mới vào sản xuất”.

Hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Thứ Sáu, 20/08/2021 07:55
Hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

ĐBP - Thời gian qua, việc ứng dụng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất được huyện Tuần Giáo xác định là hướng đi tất yếu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân.

Chuyển giao kết quả 8 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Thứ Sáu, 06/08/2021 17:41

ĐBP - Ngày 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /