Chính trịXây dựng Đảng

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Ba, 20/10/2020 09:34

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

Đại hội XIII của Đảng - dấu mốc quan trọng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Thứ Tư, 16/09/2020 14:54

Đại hội XIII của Đảng sẽ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Đại hội không chỉ nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới mà còn xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước.

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Xác định rõ những điểm đột phá

Thứ Sáu, 31/07/2020 08:37

ĐBP - Tham gia vào văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Học viện Nông nghiệp góp ý một số ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo phát triển bền vững.

Nhân dân đóng góp ý kiến về xây dựng Đảng

Thứ Năm, 30/07/2020 15:31

ĐBP - Nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu tại Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề cập tới vấn đề xây dựng Đảng để tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đánh giá rõ hơn những mặt hạn chế, khuyết điểm

Thứ Tư, 29/07/2020 09:36

ĐBP - Theo ông Phạm Thanh Tịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Điện Biên Phủ: Qua 7 lần chỉnh sửa, có thể thấy rằng Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được Ban soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; bố cục hợp lý, văn phong ngắn gọn, súc tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, trung thực. Dự thảo đã nêu bật lên được những kết quả quan trọng trong 5 năm qua, như: Các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ nét; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; sức chiến đấu của Đảng được nâng cao… Tuy nhiên, ông phân vân nội dung “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” có nên thống kê thu gọn lại hay không. Bởi đây là thành tích nhưng cũng có thể xem là khuyết điểm, làm bộc lộ sự yếu kém trong khâu ngăn chặn, phòng ngừa dẫn đến các vi phạm đáng tiếc trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, một số vấn đề trong phần đánh giá những mặt hạn chế, khuyết điểm vẫn chưa thực sự cụ thể, cần phải làm rõ nét hơn để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Ví dụ như trong công tác phòng, chống tham nhũng và hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác xây dựng Đảng cũng cần đánh giá cụ thể hơn, làm nổi bật lên vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng… Một số dự án trọng điểm về phát triển kinh tế như trồng cây cao su cũng chưa đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế đó.

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thẳng thắn, trách nhiệm góp ý mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ tới

Thứ Sáu, 24/07/2020 16:17

ĐBP - Thời gian qua, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát triển công thương theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh

Thứ Tư, 22/07/2020 09:10

ĐBP - Tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, ngành Công Thương đã có nhiều ý kiến bổ sung, điều chỉnh các kết quả đạt được ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời làm rõ thêm một số nội dung về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp, kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch; công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Mường Ảng: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ Ba, 21/07/2020 19:58
Huyện Mường Ảng: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh

ĐBP - Chiều 21/7, Huyện ủy Mường Ảng tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện 44 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn; đại diện các đơn vị thuộc ngành dọc đứng chân trên địa bàn huyện…

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 20/07/2020 11:05
Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lường Văn Tâm, bản hoong En, phường Nam Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ

Xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện của tỉnh

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên một số phương tiện truyền thông để lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân. Là công dân và trên tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tôi dành nhiều thời gian đọc, nghiên cứu các nội dung trong dự thảo. Tôi thấy Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, nội dung, bố cục rõ ràng, các vấn đề nêu ra trong báo cáo thể hiện được yêu cầu đặt ra của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Cá nhân tôi đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tôi chỉ góp ý thêm về một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới để tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /