Kinh tếKhoa học - Công nghệ

Chuyển giao kết quả 8 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

17:41 - Thứ Sáu, 06/08/2021 Lượt xem: 1170 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các chính sách về khoa học, công nghệ đảm bảo đúng nguyên tắc, bao quát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; 23 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh; 7 mô hình ứng dụng bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học kết hợp với nguồn kinh phí của các huyện… Các nhiệm vụ KH&CN đã giải quyết được các vấn đề đột phá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp có đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng một số cây trồng, vật nuôi và sản phẩm hàng hóa chủ lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều đề tài lĩnh vực xã hội đã cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành một số chính sách, các quyết định trong công tác quản lý, điều hành.

Sở KH&CN đã tiến hành chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của 8 đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, y tế… cho các đơn vị Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, UBND TP. Điện Biên Phủ, UBND TX. Mường Lay, UBND huyện Tuần Giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng đề nghị Sở KH&CN tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế chính sách về KH&CN. Các nhiệm vụ KH&CN triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cần phải xây dựng theo cơ chế đặt hàng, có địa chỉ ứng dụng sau khi nhiệm vụ kết thúc, đồng thời gắn trách nhiệm của cơ quan đặt hàng, cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện vào việc ứng dụng kết quả nghiên cứu. Nhiệm vụ xây dựng triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phải sát với nhu cầu thực tiễn của cơ sở; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến mọi đối tượng, nhất là những thành tựu để nhân rộng trong thực tiễn.

Đối với những đề tài, dự án được chuyển giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị nhanh chóng vận dụng triển khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhanh chóng đi vào thực tiễn; có những đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể để củng cố các luận cứ khoa học; phát huy các đề tài đó vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở KH&CN cũng cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị để theo dõi, đánh giá hiệu quả, từ đó rút ra kết luận xem có tiếp tục phát triển hay tạm dừng các đề tài.

An Chi
Bình luận