Tủa Chùa thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

08:50 - Thứ Tư, 11/12/2019 Lượt xem: 2705 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, nhận thức rõ công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương là công tác đặc biệt quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, huyện Tủa Chùa đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBÐV) phát triển về cả số lượng và chất lượng; khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Ðảng bộ, chính quyền huyện Tủa Chùa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV, DBÐV; trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã đủ số lượng, chất lượng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức biên chế lực lượng DQTV theo đúng quy định, sát với thực tế của địa phương; lực lượng DQTV hàng năm chiếm 2,3% tổng dân số, đảng viên trong DQTV đạt 22%; xây dựng lực lượng DBÐV có đủ số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn huyện có 2.546 quân nhân dự bị (gồm 165 sĩ quan dự bị; 1.143 quân nhân dự bị hạng I; 1.139 quân nhân dự bị hạng II; 99 nữ chuyên môn kỹ thuật).

Khẩu đội súng máy 12,7mm tác chiến trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tủa Chùa. Ảnh: Ðức Hạnh

Ðể góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương vững mạnh, hàng năm huyện Tủa Chùa thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị trên địa bàn tỉnh, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, không có trường hợp phải trả, đổi. Ðồng thời làm tốt công tác xác minh hồ sơ cho các đối tượng đi học sĩ quan dự bị và dân quân đi học ngành cơ sở tại các đơn vị của Bộ, Quân khu và tỉnh, góp phần bổ sung lực lượng cho quân đội, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Xã Xá Nhè là đơn vị điển hình trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương của huyện Tủa Chùa. Ông Lò A Tráng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ðảng bộ, chính quyền xã rất quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hiện nay, lực lượng dân quân xã gồm: 1 trung đội, 15 tổ tại chỗ; các tổ thông tin, y tế, trinh sát, hóa học. Lực lượng DBÐV có 197 đồng chí (97 đồng chí DBÐV hạng I và 100 đồng chí DBÐV hạng II). Hàng năm, lực lượng dân quân đều tích cực tham gia và hoàn thành tốt các chương trình huấn luyện, diễn tập với quân số trên 98%. Bên cạnh đó, xã Xá Nhè đặc biệt quan tâm việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các bộ, chiến sĩ và gia đình quân nhân bằng những hành động thiết thực như: giúp ngày công lao động; tặng quà nhân dịp lễ tết và thực hiện đầy đủ chính sách theo pháp luật hiện hành đối với các quân nhân đã xuất ngũ về địa phương.

Cũng là một đơn vị tiêu biểu của huyện, những năm qua, xã Mường Báng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Hàng năm, lực lượng dân quân được củng cố đảm bảo đúng quy định. Quá trình huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành; chú trọng nâng cao tính cơ động của lực lượng dân quân, tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót... Ðồng thời, UBND xã Mường Báng triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh DBÐV, Luật Nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trong xã. Công tác phối hợp để tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số hàng năm; nhờ đó chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác