Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân

09:10 - Thứ Hai, 22/06/2020 Lượt xem: 5133 In bài viết

ĐBP - Ðiện Biên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, đồng thời cũng là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn về kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao (chiếm 42,82% tổng số hộ dân). Do địa bàn rộng, dân cư phân tán, tai tệ nạn xã hội và các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn tiềm ẩn nhân tố diễn biến phức tạp. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Ðiện Biên, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trong tình hình mới.

Ðại tá Ngô Quang Tuấn (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh. Ảnh: C.T.V

Quán triệt sâu sắc Văn kiện Ðại hội Ðảng lần thứ XII về “xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo phương châm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước”. Ðặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”, Luật Quốc phòng 2018, các nghị định của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2... Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đồng bộ, kịp thời, có tính khả thi cao như: Ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ 2017 - 2020, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 4 chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm; 1 nghị quyết của BCH Ðảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; 1 kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung xây dựng thế trận quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng và diễn tập chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), diễn tập ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Kết quả huấn luyện, diễn tập hàng năm 100% đạt yêu cầu, 78,2 % khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua luyện, diễn tập các cấp giúp củng cố, nâng cao khả năng, trình độ kỹ chiến thuật, hiệp đồng của LLVT với các lực lượng trong KVPT; củng cố bổ sung năng lực lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của cấp ủy, tổ chức điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng; đồng thời nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về xây dựng và hoạt động KVPT của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong địa bàn. Ðã tích cực phối hợp tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng các công trình chiến đấu, công trình dân sinh, hạ tầng cơ sở có tính lưỡng dụng sẵn sàng chuyển hóa khi tình huống xảy ra.

Chỉ đạo xây dựng lực lượng thường trực có chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao; đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực, trung thành vô hạn với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân. Chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng trong 2 lực lượng này (hiện tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 22%; lực lượng dự bị động viên đạt 10,7%). Chăm lo thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LLVT tỉnh đã tích cực giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; các chủ trương chính sách của Ðảng, Nhà nước, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Ðẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng. Tổ chức hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo” bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Hưởng ứng “Hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo”, từ cuối năm 2019 đến nay các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã trao tặng hơn 500 suất quà trị giá gần 300 triệu đồng cùng hàng nghìn bộ quần áo ấm, chăn màn; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí 944 lượt người; tu sửa 70km kênh mương thủy lợi, 10km đường dân sinh, 10 nhà cấp 4...; qua đó, củng cố và tăng cường mối đoàn kết máu thịt quân - dân, “xây dựng thế trận lòng dân” vững chắc, trở thành cội nguồn sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ðại tá Ngô Quang Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Tin khác