Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác

09:06 - Thứ Tư, 24/06/2020 Lượt xem: 5660 In bài viết

ĐBP - Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, với nhiều mô hình, điển hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực; góp phần ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) tăng gia sản xuất.

Nhận thức đúng đắn và sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ðảng ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần đã tham mưu cho Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc, đồng thời ban hành quy chế hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Ðể phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, đồng thời tăng cường bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác hậu cần. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Nét nổi bật nhất là phong trào thi đua đã phát huy được ý thức tự lực, tự cường trong bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hệ thống văn kiện tác chiến, công tác hậu cần được rà soát, điều chỉnh, củng cố, kiện toàn kịp thời, đúng quy cách; nề nếp chính quy ngành hậu cần được nâng lên; công tác huấn luyện hậu cần theo các phương án, như sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn được duy trì nghiêm túc, đã có hàng chục đề tài, sáng kiến, cải tiến ngành Hậu cần ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong việc duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực cơ quan, trực sẵn sàng chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên ngành hậu cần cho các đối tượng; xây dựng các mô hình điểm trong công tác hậu cần; đảm bảo tốt các mặt về hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 và 11 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

Ðẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nguồn khai thác, tạo nguồn bảo đảm đủ nhu cầu về lương thực, thực phẩm. Phong trào tăng gia sản xuất của LLVT tỉnh đã phát triển ngày càng rộng khắp, đa dạng, phong phú với nhiều hình thức đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện phương châm “Vườn rau quanh nhà, đàn gà, đàn lợn quanh bếp”, 100% đơn vị trực thuộc, tiểu đoàn đủ quân tự túc được rau xanh, bảo đảm trên 86% lượng thịt, cá và thực phẩm khác.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, kết hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; hàng năm chỉ đạo Bệnh xá 40 với các trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại và phối hợp với các bệnh viện tuyến trên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, giữ vững quân số khỏe bình quân đạt trên 98,8% trở lên. Phối hợp với trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố chăm sóc sức khỏe cho người dân từ nước ngoài về cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch xảy ra, lây lan vào đơn vị.

Xây dựng, củng cố hệ thống kho, trạm xăng dầu cấp chiến thuật, chiến dịch; phát huy tốt công năng chứa, trữ, bảo quản, tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm an toàn, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen; không ngừng nâng cao chất lượng công tác vận tải cho các nhiệm vụ, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, bảo đảm an toàn tuyệt đối. “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” theo hướng bền vững, thiết thực; bảo đảm đầy đủ, kịp thời doanh trại, điện nước cho sinh hoạt của bộ đội. Với những thành tích đã đạt được, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2019; trong 5 năm qua, Phòng Hậu cần được Quân khu tặng danh hiệu Ðơn vị tiên tiến, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bài, ảnh: Ðèo Văn Diên

(Bộ CHQS tỉnh)

Bình luận

Tin khác