Bộ đội Biên phòng nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng

08:44 - Thứ Sáu, 10/07/2020 Lượt xem: 6424 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh triển khai nhiều giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành vận động quần chúng (VÐQC) trên địa bàn biên giới. Ðây được xem là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài; là điều kiện tiên quyết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Si Pha Phìn tuyên truyền các quy định về biên giới cho người dân bản Sân Bay, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Mạnh Thắng

Bộ đội Biên phòng tỉnh có nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 455,573km, với 2 tuyến: Việt Nam - Trung Quốc (40,861km); biên giới Việt - Lào (414,712km). Ðịa bàn biên giới gồm 29 xã thuộc 4 huyện (Ðiện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé) với 312 thôn bản; trên 25.490 hộ và 121.974 nhân khẩu thuộc 16 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Mông chiếm đa số với 48,3%.

Tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hòng chia rẽ khối đoàn kết giữa Ðảng với dân và giữa các dân tộc khu vực biên giới. Bên cạnh đó, tình hình di cư tự do, xuất cảnh trái phép qua biên giới; hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, manh động, nguy hiểm; nạn buôn người, chặt phá rừng, tuyên truyền đạo trái pháp luật; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường… là tác nhân ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Ðảng ủy, BÐBP tỉnh đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác biên phòng, trong đó công tác vận động quần chúng (VÐQC) được chú trọng.

Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh cho biết: Thực hiện tốt công tác VÐQC sẽ đạt được kết quả kép: Vừa nâng cao nhận thức cho người dân về đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sức đề kháng cho nhân dân chống lại các luận điệu kích động, xuyên tạc của kẻ xấu; vừa nắm chắc dân và tình hình địa bàn nơi đóng quân. Vì vậy, BÐBP tỉnh đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ, các đồn biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động phù hợp, hiệu quả, sát với thực tiễn địa phương và trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc, khu vực biên giới; các chính sách về dân tộc, tôn giáo; mục đích, ý nghĩa của việc tôn tạo, tăng dày cột mốc quốc gia; bản chất, âm mưu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng, chống ma túy… Phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân được tiến hành phong phú, đa dạng, gắn với cuộc sống, sinh hoạt, phong tục, tập quán của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Quần chúng tự quản bảo đường biên, mốc giới”; “Ðiểm sáng về an ninh trật tự”; “Dòng họ bình yên”... đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng phòng ngừa các loại tội phạm khu vực biên giới.  

6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trực thuộc BÐBP tỉnh đã phát 1.000 tờ rơi, tờ gấp, tổ chức 413 buổi tuyên truyền đến 22.086 lượt người dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia; Luật Cư trú; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng… Ðồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập thêm 4 chi bộ thôn, bản; bồi dưỡng kết nạp 215 đảng viên; củng cố 309 tổ chức đảng, 39 tổ chức chính trị khác; tổ chức 17 lớp huấn luyện cho gần 800 dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên khu vực biên giới.

Thượng tá Bùi Văn Hồng, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Mường Nhé cho biết: Việc đa dạng các giải pháp tuyên truyền, vận động của BÐBP tỉnh nói chung, Ðồn Mường Nhé nói riêng đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, lãnh thổ. Kết quả nổi bật là tình hình di cư tự do, chặt phá rừng, hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, buôn người trên địa bàn Ðồn quản lý năm sau giảm hơn năm trước. Ðặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không có trường hợp di cư tự do đi, đến.  

Giúp dân phát triển kinh tế là một trong những nội dung vận động quần chúng được BÐBP tỉnh thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Cán bộ chiến sĩ biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích khai hoang, phục hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; thâm canh tăng vụ; tham gia các mô hình trình diễn; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất... Từ năm 2014, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã thực hiện phân công mỗi đồn biên phòng giúp từ 1 hộ trở lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Ðến nay lực lượng BÐBP tỉnh đã vận động trên 5.000 hộ định canh, định cư; giúp dân trên 15.000 ngày công lao động sản xuất; làm mới và tu sửa 696,22km đường thôn, bản; tu sửa 132km kênh mương thủy lợi; khai hoang, phục hoá 1.387,75ha ruộng lúa… Ðồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai trên 100 mô hình sản xuất nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất của người dân khu vực biên giới. Một số mô hình có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình nuôi gà xương đen ở bản Tân Hưng, xã Si Pa Phìn; mô hình nuôi gà lai chọi tại bản Ðệ Tinh 2, xã Phìn Hồ; mô hình trồng cây sa nhân tại xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ); mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé)… đã được người dân duy trì, phát triển.

Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác