Bộ đội biên phòng đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

17:25 - Thứ Hai, 01/03/2021 Lượt xem: 6652 In bài viết

ĐBP - Những năm gần đây, hoạt động đấu tranh phòng chống các thông tin độc, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Nhất là trong thời gian Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng diễn ra, các thế lực thù địch, chống đối, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, nói xấu chế độ, xuyên tạc đường lối của Ðảng nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ Ðảng, phá hoại công tác chuẩn bị của toàn đảng, toàn dân. Nhận thức được việc đấu tranh, phản bác thông tin độc trên mạng xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã có nhiều biện pháp để đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng A Pa Chải thực hiện duy trì đọc báo hàng ngày.

Theo Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy BÐBP tỉnh: “Những năm gần đây, mạng internet phát triển nhanh, bên cạnh những mặt tích cực thì mặt trái của mạng xã hội ngày càng gia tăng, nhiều thông tin xấu độc, bịa đặt, bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, lợi dụng mạng để tuyên truyền, nói xấu, xuyên tạc đường lối của Ðảng và Nhà nước, dùng các thủ đoạn được ngụy trang dưới hình thức đăng tải lên mạng xã hội các bài viết, hình ảnh... bôi xấu chế độ.

Trước tình hình trên, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã chỉ đạo Phòng Chính trị xây dựng, thiết lập trang facebook “Cánh đồng Mường Thanh” và fanpage “Miền hoa ban” để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường thông tin, chia sẻ những thông tin tốt; kịp thời cung cấp thông tin vụ việc, tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, định hướng công tác đấu tranh, phản bác, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, tuyên truyền định hướng kịp thời các vấn đề phức tạp có thể nảy sinh.

Thượng tá Nhâm Văn Mạnh, Chủ nhiệm chính trị BÐBP tỉnh cho biết: “Lợi dụng các vụ việc trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, xử lý một số vụ án tham nhũng của Ðảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch, phần tử phản động cũng bám vào đó để đưa ra những luận điệu xuyên tạc, thổi phồng những việc đó lên; thêm vào đó bình luận xuyên tạc, gắn vào đó những hận thù, tác động rất lớn đến tầng lớp nhân dân. Vì vậy, Phòng Chính trị đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, định hướng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về những thông tin xấu độc trên mạng để có năng lực nhận thức bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Ðảng, Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kịp thời cung cấp, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ thông tin chính thống về những vấn đề nhạy cảm đang diễn ra và đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội”.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy BÐBP tỉnh và các tổ chức đảng trực thuộc đã thường xuyên lồng ghép nội dung phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý, năm. Ðơn vị luôn nắm tài khoản mạng xã hội của cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Ðặc biệt tuyên truyền Luật An ninh mạng, những điều cấm khi đăng tải các thông tin về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các hoạt động sinh hoạt của bộ đội trên mạng.

Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu cho biết: Ðơn vị luôn duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ sinh hoạt tư tưởng, học tập chính trị, nhất là duy trì việc đọc báo, xem truyền hình, nghe đài hàng ngày, sinh hoạt “Tổ 3 người” hàng tuần, mô hình “mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án về pháp luật”. Chủ động nắm, giải quyết những vướng mắc về tư tưởng chính trị, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc, tiêu cực; không để thông tin, văn hóa phẩm xấu độc, tệ nạn xã hội thẩm lậu vào đơn vị; tạo môi trường thuận lợi cho mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc triển khai, đồng bộ các giải pháp đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống sự xâm nhập, ảnh hưởng của các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, giúp xây dựng cơ quan, đơn vị trong BÐBP tỉnh an toàn, vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Thuỳ Trang
Bình luận