Chính trịXây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 19

Việc khó càng phải nỗ lực cao

08:20 - Thứ Sáu, 08/06/2018 Lượt xem: 7729 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết số 19), Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lặp; giảm chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Bài 1: Xắn tay cùng thực hiện

Tạo sự đồng thuận trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII); Ðiện Biên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với quyết tâm cao trong quá trình thực hiện, nhằm mục tiêu đến năm 2021, giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (so với năm 2015). Trong đó, chú trọng khâu tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, từng lĩnh vực…

 

Không ít trường học hiện đang thiếu giáo viên nên việc thực hiện tinh giản biên chế gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động dạy và học. Trong ảnh: Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa).

Toàn tỉnh hiện có 701 đơn vị sự nghiệp (7 đơn vị thuộc UBND tỉnh, 129 đơn vị thuộc sở, ngành tỉnh, 565 đơn vị thuộc huyện). Với mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động đảm bảo mục tiêu giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tinh giản biên chế, giảm dần chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước. Ðẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về mục tiêu, yêu cầu, nội dung đổi mới về cơ chế quản lý tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức, đồng thuận của các cấp, các ngành, các đơn vị sự nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XII). Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phân chia theo từng ngành, lĩnh vực (giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, kinh tế, sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao...) để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Ðối với biên chế thuộc 2 ngành: y tế, giáo dục và đào tạo chiếm phần lớn trong tổng biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh nên bài toán tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với 2 ngành này gặp không ít khó khăn. Tại nhiều trường học tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra trầm trọng, còn tại các cơ sở khám chữa bệnh nhiều năm nay tăng về quy mô, số lượng giường bệnh nhưng cũng không được bổ sung biên chế hàng năm, thiếu bác sĩ… Khắc phục những khó khăn đó, việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 19 được thực hiện theo hướng sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế. Ðối với cấp tỉnh (hiện có 16 đơn vị thuộc Sở Y tế), ngành sẽ tiến hành hợp nhất 7 đơn vị cùng làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, giảm 6 đầu mối (45%) trung tâm so với hiện có. Ðối với cấp huyện, thí điểm thực hiện sáp nhập 10 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với trung tâm y tế cấp huyện (hiện có 20 đơn vị, giảm xuống còn 10 đơn vị, giảm 50%). Các cơ sở điều trị, điểm cấp phát thuốc methadone sẽ thực hiện theo hướng chuyển cho các trạm y tế xã thực hiện (giảm toàn bộ 29 đầu mối); giải thể các phòng khám đa khoa khu vực gần bệnh viện huyện hoạt động không hiệu quả; tiếp tục duy trì phòng khám đa khoa khu vực ở vùng cao, biên giới. Trong năm 2018, ngành Y tế sẽ giải thể Phòng khám Ða khoa Thanh Trường; sáp nhập Phòng khám Ða khoa khu vực TX. Mường Lay vào Trung tâm Y tế TX. Mường Lay. Ðối với các trạm y tế phường, thị trấn (19 trạm), chuyển chức năng khám chữa bệnh cho trung tâm y tế huyện hoặc phòng khám đa khoa khu vực huyện, trạm y tế chỉ thực hiện chức năng y tế dự phòng; đồng thời chuyển biên chế, thiết bị về cơ sở y tế, chỉ giữ lại từ 3 - 4 biên chế/trạm y tế… Với cách làm này dự kiến sẽ giảm 20% biên chế của ngành so với năm 2015.

Ðối với sự nghiệp giáo dục, toàn tỉnh hiện có 521 trường công lập; 1.550 điểm trường. Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống mạng lưới các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thực hiện theo nguyên tắc: Rà soát, tổ chức lại trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện sáp nhập, hợp nhất để hình thành trường phổ thông nhiều cấp học ở những nơi có điều kiện thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, địa bàn cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Ðào tạo cho biết: Việc rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường trong toàn tỉnh được ngành thực hiện đảm bảo, thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng nơi. Ðến nay, 10/10 phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế. Trong đó, chú trọng khâu rà soát, sắp xếp lại quy mô trường, lớp theo lộ trình đưa học sinh khối 3, 4, 5 về trường trung tâm; nâng số lượng học sinh/lớp để giảm quy mô số lớp, từ đó giảm nhu cầu bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp. Tổ chức sáp nhập các trường tiểu học, THCS có quy mô dưới 12 lớp, thành lập trường tiểu học - THCS, sáp nhập trường THCS và THPT trên cùng địa bàn xã đặc biệt khó khăn… Phấn đấu đến năm 2020, bố trí bình quân không dưới 25 trẻ mẫu giáo/lớp (mức bình quân hiện nay 23,81 trẻ/lớp, nhóm trẻ); tiểu học không dưới 30 học sinh/lớp (mức bình quân hiện nay 21,65 học sinh/lớp); THCS không dưới 36 học sinh/lớp (mức bình quân hiện nay 31,63 học sinh/lớp) để giảm số lớp, số điểm trường và giảm số giáo viên. Ngành Giáo dục và Ðào tạo phấn đấu đến năm 2021 giảm ít nhất 50 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 10% theo mục tiêu Nghị quyết số 19.

Bài 2: Biến khó khăn thành động lực

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận