Chính trịXây dựng Đảng

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:13 - Thứ Năm, 02/07/2020 Lượt xem: 30800 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo các tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang được triển khai tích cực. Để nắm tình hình và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố toàn văn Dự thảo báo cáo chính trị để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 2/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

Mọi ý kiến đóng góp vào Dự thảo xin gửi về địa chỉ sau:

- Báo Điện Biên Phủ, tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên,

- Hoặc gửi qua email: baodbp@gmail.com; baodientudbp@gmail.com.

Ban Biên tập Báo Điện Biên Phủ sẽ lựa chọn đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân và gửi tới Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Báo Điện Biên Phủ điện tử trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo lần thứ 7 báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bình luận