Chính trịXây dựng Đảng

Thành ủy Điện Biên Phủ lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh

14:48 - Thứ Ba, 14/07/2020 Lượt xem: 1267 In bài viết

ĐBP - Ngày 13/7, Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức Hội thành phố; chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường và các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy.

Tại hội nghị, 15 đại biểu tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh. Hầu hết các ý kiến nhất trí cao với nội dung dự thảo báo cáo chính trị, cho rằng báo cáo được chuẩn bị công phu, đánh giá toàn diện, có tính khái quát cao; có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Một số ý kiến tham gia đề nghị đi sâu phân tích, đánh giá về một số vấn đề cơ bản, quan trọng trong dự thảo báo cáo chính trị. Đề nghị thay thế cụm từ “trọng tâm xây dựng TP. Điện Biên Phủ, thị xã, các thị trấn, thị tứ và vùng dân cư nông thôn có điều kiện trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng” thành trọng tâm là xây dựng TP. Điện Biên Phủ là hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng các thị trấn, thị tứ có điều kiện trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng.

Bổ sung giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp về đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động quảng bá xúc tiến giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Điện Biên, như: gạo, cà phê, chè... tạo đầu ra cho sản phẩm; vấn đề nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp, thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND. Trong công tác xây dựng Đảng đề nghị bổ sung nội dung tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong phần chủ trương và các giải pháp, cần xác định khâu đột phá và cần cụ thể, rõ hơn các giải pháp cho khâu đột phá. Cần khai thác tốt hơn thế mạnh của tỉnh là du lịch văn hóa, đặc biệt là du lịch văn hóa các dân tộc ở các vùng Mường Lay, Điện Biên, Tuần Giáo gắn với du lịch lịch sử ở TP. Điện Biên Phủ...

Các ý kiến tham gia của đại biểu tại hội nghị được Thành ủy xem xét, tổng hợp gửi Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top