Chính trịXây dựng Đảng

Nhiều ý kiến góp ý tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV

08:43 - Thứ Sáu, 17/07/2020 Lượt xem: 2107 In bài viết

ĐBP - Chủ đề của dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Ðiện Biên phát triển nhanh và bền vững”. Những thành tựu đạt được; hạn chế và nguyên nhân; đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những nội dung được nhân dân quan tâm, tích cực tham gia nhiều ý kiến.

Ông Lỳ Khai Phà (tổ dân phố 6, phường Thanh Bình, TP. Ðiện Biên Phủ), nguyên Chủ tịch HÐND tỉnh Lai Châu trao đổi với người thân về nội dung dự thảo báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV đăng toàn văn trên Báo Ðiện Biên Phủ. Ảnh: Minh Thùy

Dành nhiều thời gian đọc, nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Lù Văn Vin, tổ dân phố 6, phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) phấn khởi lắm. Ông Vin cho rằng, điều ông tâm đắc khi đọc dự thảo báo cáo này là thông tin dù khái quát nhưng rất đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh; đặc biệt là “điểm nhấn” sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng bộ tỉnh đối với các lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên để đạt được những thành công ấy, trong mục A. Phần thứ nhất cần bổ sung các yếu tố thời cơ, thuận lợi (trang 1) đó là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020. Bởi đây là một nghị quyết chiến lược quan trọng nhằm cải thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của vùng trung du và miền núi Bắc bộ nói chung, tỉnh Ðiện Biên nói riêng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Trung ương có chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Nhờ đó đã tăng lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Ðảng, chính quyền. Còn về khó khăn, thách thức nên bổ sung Ðiện Biên là tỉnh đặc thù có đường biên giới với 2 quốc gia là Lào và Trung quốc. Vì vậy cần tập trung vấn đề đối ngoại nhân dân, các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới như: Di cư tự do, vượt biên trái phép, “Nhà nước Mông”… vấn đề phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy qua biên giới. Trong phần I. Những kết quả nổi bật, ông Vin cho rằng, báo cáo không cần nêu thực hiện ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng mà nên lồng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, như: Về xây dựng, ban hành hệ thống các cơ chế, chính sách; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nên nêu vấn đề nào mang tính đột phá trong phát triển kinh tế hoặc phát triển nguồn nhân lực… Trong phần 3.4 hoạt động văn hóa, thể thao (trang 11), theo ông Vin, dự thảo báo cáo mới tập trung đánh giá công tác xây dựng thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Ðiện Biên Phủ. Vấn đề cần làm rõ đó là việc duy trì, bảo tồn, gìn giữ thường xuyên bản sắc văn hóa truyền thống tiêu biểu của một số dân tộc, nhất là dân tộc ít người; mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa khu vực nông thôn và khu vực đô thị; hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao (nhà văn hóa, thể thao tại cơ sở)…

Ðánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lỳ Khai Phà, tổ dân phố 6, phường Thanh Bình (TP. Ðiện Biên Phủ), nguyên Chủ tịch HÐND tỉnh dành nhiều thời gian quan tâm tới việc đánh giá kết quả nổi bật trên các lĩnh vực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo ông Phà, Mục 1.3. về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (trang 4) cần bổ sung số liệu cụ thể để làm rõ quan điểm đào tạo cán bộ; đề nghị bổ sung tỷ lệ người dân tộc thiểu số bố trí ở các ban, ngành đoàn thể, các huyện, thị, thành phố để làm rõ quan điểm đào tạo, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số. Mục 2.2. Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả quan trọng, ông Phà cho rằng, nên làm rõ “cây ăn quả trên đất dốc” là trồng cây ăn quả gì, ở đâu, được bao nhiêu héc ta? Cần đưa vào nghị quyết và nên so sánh với nghị quyết đề ra xem có đạt hay không? Tương tự với số liệu “tiếp tục duy trì, khai thác vùng có lợi thế trồng cây công nghiệp dài ngày với diện tích 5.131ha cây cao su, 3.783,4ha cây cà phê và 597ha cây chè” cần so với nghị quyết của Ðảng bộ tỉnh đã đề ra. Ðánh giá về nuôi trồng khai thác thủy sản, chăn nuôi gia súc; công tác đào tạo nguồn nhân lực, sau đào tạo tỷ lệ sinh viên có việc làm… cần có số liệu cụ thể, không nên viết khái quát quá và nên so sánh với nghị quyết đề ra xem đạt ở mức độ nào? Trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc, vu khống, chống phá Ðảng, Nhà nước; các âm mưu kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc (trang 13), ông Phà cho rằng dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá rõ hơn về công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc chống lại các luận điệu của các thế lực thù địch… để khẳng định và thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.

Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là kết tinh trí tuệ của toàn thể Ðảng bộ, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trách nhiệm, tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ góp phần quan trọng giúp tỉnh đánh giá sát thực những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và lựa chọn giải pháp phù hợp, hiệu quả đưa Ðiện Biên phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác