Chính trịXây dựng Đảng

Góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV:

Chọn những việc trọng tâm trong 3 khâu đột phá chiến lược

09:52 - Thứ Sáu, 17/07/2020 Lượt xem: 2476 In bài viết

ĐBP - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cũng từ Đại hội này sẽ quyết định phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn tới, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Điện Biên bước vào thời kỳ mới trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

Ông Đỗ Quang Khải nghiên cứu Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trên Báo Điện Biên Phủ.

Sau một thời gian nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, dân chủ và cầu thị của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Báo cáo đã khái quát những kết quả, thành tích đạt được; đồng thời với thái độ tự phê và phê bình nghiêm túc đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi nhận thấy, trong nhiệm kỳ tới, cần phải làm rõ hơn nữa cơ hội và thách thức đối với Điện Biên. Chỉ có làm rõ cơ hội và thách thức chúng ta mới xác định được bước đi trong những năm tới để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Bản thân tôi mong muốn rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục chỉ đạo sâu sát, chọn những việc trọng tâm trong 3 khâu đột phá chiến lược, gồm: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; tập trung nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực thu hút mạnh nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện tốt ba khâu này góp phần quan trọng đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững như mục tiêu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đặt ra.

Trước hết, tỉnh cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm và phát triển du lịch để du lịch thật sự trở thành mũi nhọn và cất cánh đi lên. Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục, quyết liệt chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Mặc dù những năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn, cụ thể như hộ nghèo của tỉnh gần 31% gấp 6 - 7 lần số hộ nghèo trong cả nước (số hộ nghèo của cả nước là 4%). Cần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thế mạnh của địa phương như: gạo, chè, cà phê… nâng cao năng lực cạnh tranh, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước.

Tỉnh cần tổ chức những hội nghị thu hút các nhà khoa học, các bộ, ngành Trung ương tham gia đóng góp những ý tưởng, giải pháp phù hợp, thiết thực cho Điện Biên từ đó mời gọi, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân đến với Điện Biên, đầu tư vào Điện Biên. Xưa chúng ta đã làm một Điện Biên Phủ trong chiến đấu, nay phải làm một Điện Biên Phủ phát triển no ấm, ổn định, giàu mạnh trong xu thế hội nhập để xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

Đỗ Quang Khải (phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ)

Bình luận