Chính trịXây dựng Đảng

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Xác định rõ những điểm đột phá

08:37 - Thứ Sáu, 31/07/2020 Lượt xem: 875 In bài viết

ĐBP - Tham gia vào văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Học viện Nông nghiệp góp ý một số ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo phát triển bền vững.

Dự thảo báo cáo đã định hướng những nội dung cốt lõi, những mục tiêu trọng tâm trên cơ sở nền tảng của tỉnh với thực tế tiềm lực và tính khả thi. Song cần tập trung xác định rõ điểm đột phá, vừa đáp ứng nhu cầu, mong đợi của nhân dân các dân tộc và phù hợp với nguồn lực của địa phương. Trong đó ưu tiên dễ làm trước, khó làm sau, phải khơi dậy được tiềm năng nội lực của người dân, người dân làm chủ và nhận thức được rằng là làm cho mình và vì mình, còn chính quyền và các thành phần kinh tế cùng đồng hành.

Vừa qua, Quốc hội thông qua Chương trình Giảm nghèo quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, đây là điều kiện thuận lợi để Ðảng bộ tỉnh đưa vào nghị quyết đại hội để chỉ đạo thực hiện trong 5 năm tới. Do đó, nên lồng ghép, tập trung lãnh đạo vào hai lĩnh vực chính. Một là, phát triển sản xuất hàng hóa dựa trên thế mạnh và điều kiện tự nhiên của tỉnh. Hai là, Ðiện Biên có tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và du lịch, chính vì vậy giai đoạn tới tỉnh cần chủ trương chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa và phát triển du lịch. Quan tâm việc phục tráng các giống đặc sản của địa phương kết hợp với xây dựng mô hình chuỗi khép kín sản xuất - chế biến - tiêu thụ theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao tạo sản phẩm OCOP gắn với du lịch. Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc thù chất lượng cao; kết hợp với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển nhóm cây dược liệu chủ lực theo hướng hàng hóa gắn với phát triển rừng; phát triển các loài cây ăn quả hàng hóa mang thương hiệu Ðiện Biên. Ðối với vấn đề chăn nuôi cần nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi tiểu gia súc theo hướng hữu cơ; cải tạo và nhân nhanh đàn gia súc theo hướng hàng hóa. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, địa phương cũng có thể phục tráng, sản xuất giống cá suối đặc sản vừa góp phần phục hồi đa dạng sinh học lại tạo nguồn sản xuất hàng hóa.

Bình Nguyên (b/s)
Bình luận
Back To Top