Chính trịXây dựng Đảng

Góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

15:19 - Thứ Năm, 05/11/2020 Lượt xem: 1463 In bài viết

Ngày 5-11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ…

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn bằng kinh nghiệm thực tiễn, trách nhiệm, tâm huyết, các đại biểu góp ý chung vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hoặc một số vấn đề cụ thể; góp ý sâu sắc hơn vào những đánh giá kết quả, nhận định tình hình và yêu cầu về tập hợp, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới…

Đa số ý kiến đóng góp tại hội nghị đều đánh giá các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, tổng kết thực tiễn sâu sắc, toàn diện, khách quan, nhiều chiều; bố cục chặt chẽ, nội dung có tính khái quát cao. Các dự thảo báo cáo đã thể hiện nhiều điểm mới, nhiều nhận định sâu sắc, phản ánh tư duy, tầm nhìn mới; chỉ ra những thành tựu quan trọng và dấu ấn nổi bật, hạn chế, yếu kém…

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng dự thảo văn kiện chưa nêu bật được nội dung trọng tâm, điểm nhấn toàn diện. Nội dung báo cáo một số mảng còn dàn trải, trình bày mang tính liệt kê, ôm đồm, tạo nên sự cồng kềnh. Các dự thảo báo cáo cần có sự đồng nhất về nhận định đánh giá khi đề cập chung về nội dung nhất định, đặc biệt là dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới. Dự thảo báo cáo nên sử dụng từ ngữ dễ hiểu, dễ triển khai.

Có ý kiến đề nghị đổi mới hình thức văn kiện, nên kết cấu thành 8 mục; phần 6 nhiệm vụ trung tâm được thiết kế thành một mục riêng…

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết tại hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác