Chính trịXây dựng Đảng

Vì một kỳ Ðại hội thành công

14:29 - Thứ Sáu, 29/01/2021 Lượt xem: 1996 In bài viết

ĐBP - Những ngày diễn ra Ðại hội XIII của Ðảng, các đại biểu tham dự đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ tham gia vào dự thảo các văn kiện. Tất cả vì một kỳ Ðại hội thành công, một đất nước phát triển phồn vinh; vì cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Ðồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Ðiện Biên trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí tại Ðại hội.

Xác định việc góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trên toàn tỉnh, tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Ðảng để nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Ðại hội; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Ðảng, làm cho ý Ðảng hợp với lòng dân. Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên đã tổng hợp tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện bài bản, có chọn lọc, khoa học và chặt chẽ. Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng được đánh giá có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Ðảng với lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chuẩn bị tâm thế tốt nhất tham dự Ðại hội, đoàn đại biểu tỉnh Ðiện Biên đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ; các thành viên trong đoàn chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Ðiện Biên, cho biết: Qua nghiên cứu, thảo luận; đoàn đại biểu tỉnh Ðiện Biên thống nhất đánh giá cao các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Văn kiện được chuẩn bị sớm, hết sức công phu, chặt chẽ, sâu sắc, kế thừa kinh nghiệm các khóa trước; văn kiện có nhiều điểm mới, nhiều nội dung đột phá. Ðoàn đại biểu tâm đắc các nội dung phản ánh thẳng thắn, cầu thị về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như các nội dung phân tích đánh giá nhìn nhận những yếu kém, hạn chế, tồn tại. Chúng tôi ấn tượng 5 quan điểm, 5 bài học, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới trình ra Ðại hội thảo luận, xem xét. Ðoàn đại biểu mong muốn và tin tưởng sau Ðại hội đất nước Việt Nam có những cơ hội mới, vận hội mới để tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu, kết quả to lớn hơn. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ðảng, Nhà nước, với những biện pháp, giải pháp có tính đột phá và rất thực tiễn; chúng tôi hoàn toàn tin tưởng trong nhiệm kỳ tới Việt Nam chắc chắn tiếp tục có bước phát triển bứt phá thông qua đó xây dựng đất nước hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu.

Là một trong những tỉnh Tây Bắc còn nhiều khó khăn, tại Ðại hội đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình đề xuất một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhất là trong thực hiện cải cách thể chế, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện phân cấp, phân quyền một cách thực sự, theo nguyên tắc giao tính chủ động cho địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, qua đó đẩy mạnh tiến độ, chất lượng thực hiện công việc. Ðại biểu Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình cho rằng Ðảng cần tiếp tục quan tâm phát triển nguồn cán bộ cơ sở. Vừa qua, Chính phủ triển khai Ðề án đưa 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã khó khăn công tác. Các cá nhân được lựa chọn tham gia đề án đều đảm bảo điều kiện về trình độ, phẩm chất, kỹ năng công tác… Sau 5 năm công tác tại địa phương, đại đa số trí thức trẻ phát huy được năng lực, phẩm chất, có đóng góp quan trọng cho cơ sở. Tuy nhiên, sau khi kết thúc đề án, rất ít trí thức trẻ được bố trí công tác. Ðây là một ví dụ cho thấy cần có sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế tuyển chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Với không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ tại các phiên thảo luận vào văn kiện Ðại hội; các đại biểu đại diện cho các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, thảo luận nhiều ý kiến sát thực về văn kiện Ðại hội. Các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị trình Ðại hội XIII của Ðảng; trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, các đảng bộ đã chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nhất là đối với các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực được giao.

Ðối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đại biểu Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Với sự đồng lòng, chung sức phấn đấu của cả nước, nông nghiệp không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, mà còn vươn lên trở thành ngành kinh tế năng động, phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới. Ðặc biệt khi kinh tế - xã hội khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nông nghiệp đã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, thặng dư xuất khẩu cao mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế - chính trị - xã hội và phát triển đất nước.

Những ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp của các đại biểu tại Ðại hội thể hiện sự trách nhiệm cao với những công việc chung của Ðảng, của đất nước. Sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ðại hội chính là cơ sở để Ðại hội XIII của Ðảng thành công đề ra các quyết sách đúng đắn đưa đất nước phát triển phồn thịnh, vững bền.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác