Chính trịXây dựng Đảng

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng

18:51 - Thứ Bảy, 30/01/2021 Lượt xem: 1919 In bài viết

ĐBP - Ngày 30/1, Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội XIII của Đảng về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ban kiểm phiếu; đại biểu tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng.

Đại hội công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đại diện Đoàn Chủ tịch nghe báo cáo của các trưởng đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt triển khai công tác bầu cử.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng.

Các đại biểu nghe hướng dẫn ghi phiếu bầu cử và ngay sau đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết (nội dung này đã được Đại hội thông qua ngày 28/1).

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác