Chính trịXây dựng Đảng

Ðể nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

15:06 - Thứ Hai, 01/03/2021 Lượt xem: 2988 In bài viết

ĐBP - Với mục tiêu xây dựng huyện cửa ngõ trở thành điểm sáng về kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh... Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Tuần Giáo đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết  sớm đi vào cuộc sống nhân dân. Trong đó, Ðảng bộ huyện chú trọng đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá; huy động tối đa nguồn lực để hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cây mắc ca kỳ vọng sẽ trở thành cây trồng mũi nhọn, giúp người dân xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cổ phần Macadamia Ðiện Biên chăm sóc cây mắc ca tại xã Quài Nưa. Ảnh: Sầm Phúc

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, huyện Tuần Giáo đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Ðảng bộ huyện đề ra. Kế thừa và phát huy những kết đạt được, Ðảng bộ huyện Tuần Giáo đang triển khai đưa nghị quyết của Ðảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ông Lò Văn Cương, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Ðảng bộ huyện xác định trước nhất việc xây dựng nghị quyết phải gắn liền với đời sống nhân dân, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có tính “khả thi” cao. Cụ thể như, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai... Huyện phấn đấu trong giai đoạn 2020 - 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 - 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng.

Ðảng bộ huyện Tuần Giáo xác định đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM là định hướng quan trọng, chủ đạo. Ðể làm được điều đó, trên cơ sở các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện đã và đang đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp; lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nông dân tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, HTX thử nghiệm mô hình trồng đẳng sâm, cây dược liệu có giá trị dưới tán rừng... Tổ chức liên kết với các doanh nghiệp thực hiện theo chuỗi việc trồng, thu hoạch, chế biến, bao tiêu, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm dược liệu quý Ðiện Biên. Ðồng thời, huyện cũng vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng hình thành, phát triển các tổ hợp tác, HTX sản xuất, dịch vụ nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm... Tiếp tục thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng trung tâm OCOP cấp huyện nhằm quảng bá thương hiệu và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Ðặc biệt, huyện ưu tiên, thu hút doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào sản xuất cây công nghiệp và phát triển theo hướng mở rộng quy mô diện tích ở những vùng có điều kiện; kết hợp vận động người dân góp quyền sử dụng đất để hợp tác với nhà đầu tư hoặc chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả (đất trồng cây hàng năm, đất ruộng một vụ, đất đã bạc màu...) sang trồng cây ăn quả (mắc ca, cây dược liệu...); tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Phấn đấu phát triển cơ cấu nông - lâm nghiệp đạt 23,39%, tổng sản lượng lương thực ước đạt 37.500 tấn.

Trung tuần tháng 2 Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo đã họp với nhà đầu tư thống nhất cao chủ trương triển khai Dự án Ðầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng, chế biến cây mắc ca. Dự án do Công ty Cổ phần Du lịch và Nông nghiệp công nghệ cao Ðiện Biên làm chủ đầu tư, dự kiến được triển khai thực hiện với quy mô 12.121ha mắc ca tại các xã: Mường Khong, Nà Sáy, Pú Xi... phát triển vùng trồng dược liệu dưới tán rừng với quy mô 1.452ha. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án trên 2.914 tỷ đồng; dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho 2.800 lao động trong vùng tham gia hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch và chế biến mắc ca, tạo ra sản phẩm hàng hóa, tăng thu nhập cho người lao động.

Cùng với đó, huyện Tuần Giáo chú trọng tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Ðồng thời, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các hộ gia đình mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, nâng cao năng lực quản lý, đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiều lao động tại địa phương... Chú trọng công tác quy hoạch, tổ chức giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ, tạo mặt bằng “sạch” cho nhà đầu tư. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, phát huy tối đa nguồn lực của huyện để từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của huyện; tăng cường quản lý giám sát trong quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nằm ven quốc lộ 6, những năm qua xã Quài Nưa đã và đang có những bước chuyển mình rõ rệt, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ấm no, đủ đầy hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,4%; xã đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 với khí thế, vận hội mới, Ðảng bộ xã Quài Nưa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra. Ông Lù Văn Hiêng, Bí thư Ðảng ủy xã chia sẻ: Ðể các nghị quyết thực sự đi vào đời sống nhân dân, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình hành động toàn khóa phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm việc thực hiện nghị quyết đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên. Ðặc biệt, để có thể cán đích NTM trong giai đoạn 2020 - 2025, Ðảng bộ xã tích cực vận động nhân dân chung sức, đồng lòng góp công, hiến đất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6 - 7%/năm. Từ đó, thể hiện ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của nhân dân, sớm đưa nghị quyết đại hội vào đời sống.

SẦM PHÚC
Bình luận

Tin khác