Chính trịXây dựng Đảng

Nậm Pồ quán triệt, triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

15:53 - Thứ Ba, 09/03/2021 Lượt xem: 1743 In bài viết

ĐBP - Ngày 9/3, Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tham dự hội nghị có 356 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và 15 điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đại biểu học tập nghị quyết tại điểm cầu trung tâm huyện Nậm Pồ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, phòng, ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung để triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở nắm vững nội dung nghị quyết, kết luận để vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tới chi bộ, đảng bộ, địa phương, đơn vị mình một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả.

Các đại biểu được học tập, quán triệt 7 nội dung. Trong đó 4 nội dung triển khai trực tuyến là các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kế hoạch số 13-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy định số 234 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Kế hoạch số 14-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngoài ra, các đại biểu tại điểm cầu trung tâm được triển khai 3 nội dung trực tiếp: Kế hoạch số 07 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án Tổng thể số 77-ĐQ/BCSĐ-TCQT-m của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 8/8/2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 163 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 84 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; một số nội dung Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác