Chính trịXây dựng Đảng

Tuần Giáo quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

15:09 - Thứ Tư, 10/03/2021 Lượt xem: 2057 In bài viết

ĐBP - Ngày 10/3, Huyện ủy Tuần Giáo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu được tiếp thu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với 18 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá chiến lược và 8 nhiệm vụ trọng tâm; đánh giá, phân tích, làm rõ từng kết quả nổi bật trong các lĩnh vực khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; trong đó, nhấn mạnh nội dung công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại biểu cũng được thông tin cụ thể nội dung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh, đó là đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; về cơ chế, chính sách đặc thù và về phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển. Những nội dung cơ bản Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 12/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cũng được quán triệt cụ thể tới đại biểu.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo, những việc cần phải làm để xây dựng kế hoạch phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn thực hiện Nghị quyết hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Gia Kiên
Bình luận

Tin khác