Chính trịXây dựng Đảng

Khối đoàn thể học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

12:20 - Thứ Tư, 14/07/2021 Lượt xem: 2328 In bài viết

ĐBP - Cán bộ, đảng viên các cơ quan khối đoàn thể tỉnh gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nông dân, Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn đã được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức vào sáng nay 14/7.

Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan đoàn thể tham gia học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đặng Xuân Vịnh, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí đề nghị đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong công tác thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Tin, ảnh: Thùy Trang
Bình luận

Tin khác