Chính trịXây dựng Đảng

Củng cố niềm tin của dân với Đảng

09:10 - Thứ Tư, 11/08/2021 Lượt xem: 3078 In bài viết

ĐBP - Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Chà luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tạo niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ông Hồ A Của (ở giữa), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đảng viên, người dân bản Hô Chim 1.

Những năm qua, trên cơ sở lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mường Chà đã chủ động đổi mới việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra giám sát, phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. UBKT các cấp nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền. Công tác thi hành kỉ luật Đảng được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, đảm bảo công tâm khách quan, chính xác kịp thời. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn ngừa đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 5 cuộc kiểm tra: Về công tác lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026, đối với 5 tổ chức đảng và 4 đảng viên; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. UBKT Huyện ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra đối với 8 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Thực hiện 1 cuộc kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên; qua kiểm tra phát hiện 2 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật, đã thi hành kỷ luật. Trong 6 tháng đầu năm UBKT Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên (khiển trách 3 đảng viên; khai trừ 3 đảng viên). Qua các cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã làm rõ những ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp sai phạm. Từ đó, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về phẩm chất, đạo đức và góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công tác cán bộ.

Cùng với công tác kiểm tra, công tác giám sát cũng được Huyện ủy, UBKT và cơ sở đảng quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm UBKT đã tiến hành 1 cuộc giám sát thực hiện Quy chế làm việc và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng với 1 tổ chức đảng. Qua kết quả giám sát đã kịp thời khắc phục những mặt hạn chế giúp cho đảng viên và tổ chức đảng khắc phục kịp thời, có chiều hướng phát triển tốt hơn.

Ông Ngô Văn Hữu, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mường Chà cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; số lượng cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh ngày càng nhiều hơn; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp không ngừng được nâng lên…

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra. Huyện ủy, UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra vi phạm hoặc tái phạm. Thực hiện kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ; giám sát việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác