Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

08:01 - Thứ Năm, 29/07/2021 Lượt xem: 1723 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ta luôn được giữ vững; song các thế lực thù địch vẫn luôn ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc, với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Nhà nước. Trước tình hình đó, cùng với cả hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phương thức đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, mang lại chất lượng, hiệu quả trong phản bác các luận điệu, thông tin xấu của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé nghiên cứu tài liệu tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho người dân xã Mường Nhé.

Qua nhận định tình hình của cơ quan chức năng, từ khi Luật An ninh mạng có hiệu lực (1/1/2019), các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng trên internet, mạng xã hội... đã giảm. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn đang tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các tin, bài, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng ly khai tự trị, tâm lý dân tộc hẹp hòi, xuyên tạc lịch sử, tuyên truyền đạo trái pháp luật, làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhân tố phức tạp. Trong bối cảnh đó, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trên tinh thần các văn bản, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với việc tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Là huyện vùng sâu, vùng xa, đồng thời cũng là địa phương tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ huyện Mường Nhé tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, huyện tích cực triển khai. Bà Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích các cá nhân đặc biệt là thanh niên đăng ký theo dõi các trang web, blog, fanpage, kênh youtube của tỉnh và Trung ương; tích cực tham gia bình luận, chia sẻ, viết tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên trang mạng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Riêng từ năm 2019 đến nay, huyện đã đăng tải hàng trăm tin, bài; chia sẻ hàng nghìn bài viết với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các huyện, thị, thành phố, lực lượng vũ trang trong tỉnh cũng tăng cường hoạt động, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực vận động nhân dân không tin, không nghe các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước. Điển hình như Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh thời gian qua đã chỉ đạo công tác nắm chắc tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng các thành tựu, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường thông tin, tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục khai thác các thông tin, tư liệu, sử liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, phản bác kịp thời các luận điệu kích động, xuyên tạc chống phá mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Tăng cường tin, bài tuyên truyền hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trên internet, mạng xã hội. Công an tỉnh chỉ đạo nắm chắc tình hình, mục tiêu trên không gian mạng, triển khai thực hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối chế độ, phản động, phát tán thông tin xấu độc. Tập trung xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng tung tin sai sự thật liên quan tình hình dịch bệnh Covid-19...

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng gia tăng các hoạt động quyết liệt và thâm hiểm nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trọng tâm của sự chống phá là xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng và công tác nhân sự đại hội đảng các cấp... nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh, các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” nhằm chống phá Đảng và Nhà nước; tình hình trên tuyến biên giới, vấn đề xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... Trước tình hình đó, hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng, ngành Tuyên giáo nói chung đã và đang nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể, sát với thực tế nhằm phản bác các luận điệu, thông tin xấu của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; từ đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Quang Long
Bình luận

Tin khác