Đảng bộ huyện Mường Nhé

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

08:48 - Thứ Tư, 04/01/2017 Lượt xem: 4340 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Huyện ủy Mường Nhé quan tâm lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, công tác phát triển đảng viên ở các bản chưa có đảng viên, không có chi bộ được chú trọng.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, Đảng bộ huyện luôn xác định rõ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Đây cũng là một trong những biện pháp cơ bản nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đảng bộ huyện Mường Nhé hiện có 1.488 đảng viên, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 65,8%; 42 chi, đảng bộ cơ sở; 28 chi bộ cơ quan huyện. Toàn huyện có 11 xã với 118 bản; 59 bản có chi bộ; 41 bản có đảng viên nhưng chưa có chi bộ, 18 bản chưa có đảng viên. Đầu nhiệm kỳ (năm 2016) huyện còn 37 bản “trắng” đảng viên, đến nay đã giảm được 20 bản, tái trắng 1 bản; nguyên nhân là do chuyển cơ học. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Mường Nhé chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đã mở được 9 lớp với tổng số 677 học viên, đều là các trưởng bản, công an viên, mặt trận Tổ quốc, thôn đội trưởng, phụ nữ, thanh niên, hội nông dân của bản...

Bên cạnh đó, việc đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết của Đảng được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tập trung lãnh đạo các vấn đề trọng tâm, trọng yếu của cơ quan, đơn vị. Đối với khâu tổ chức, phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy chi bộ phải thực sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Chi ủy, nhất là bí thư chi bộ thường xuyên nghiên cứu, tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập trung lãnh đạo giải quyết các vụ việc trong cơ quan, đơn vị, chi bộ mà cán bộ, đảng viên quan tâm. Thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình, coi đó là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, là biện pháp tích cực để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ tập trung xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, quy định nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy và từng đảng viên. Trong công tác kết nạp đảng viên, một mặt các chi bộ chủ động làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng, mặt khác thực hiện đúng tiêu chuẩn xét kết nạp và các thủ tục, quy trình trong công tác kết nạp Đảng theo quy định.

Cùng với đó, hàng năm, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung vào kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, việc chấp hành nghị quyết và điều lệ của Đảng, chấp hành quy chế làm việc. Qua đó uốn nắn và đưa ra kiểm điểm những đảng viên vi phạm theo quy định về những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật trong Đảng của đội ngũ đảng viên. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên. Nhờ đó, đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; cơ cấu đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Bên cạnh việc quan tâm tạo nguồn kết nạp Đảng, các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình quốc tế và trong nước, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác cách mạng, sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước những tiêu cực của xã hội.

Tuy nhiên, khó khăn đặt ra đối với công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Mường Nhé là người dân chủ yếu từ nơi khác di cư đến, nên công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; chưa tạo điều kiện thuận lợi về giấy tờ, thủ tục, quy trình để quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng.

Thời gian tới, huyện Mường Nhé tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên, nhất là các bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; nâng cao trách nhiệm và nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ và đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp Đảng những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho đoàn viên thanh niên để giữ thanh niên ở lại địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên, người có đạo, người dân tộc thiểu số... qua đó phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Hữu Thỉnh (Huyện ủy Mường Nhé)
Bình luận
Back To Top