Trả lời kiến nghị cử tri

09:07 - Thứ Tư, 04/01/2017 Lượt xem: 2778 In bài viết
Cử tri kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ tình trạng xe ô tô chở đất, đá đi trên đường không che chắn cẩn thận khiến đất, đá rơi xuống lòng đường gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các loại phương tiện này, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm trên.

UBND TP. Điện Biên Phủ trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị. Đối với chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn, UBND thành phố đã yêu cầu thực hiện cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, có biện pháp che chắn bạt các phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu; bố trí công nhân túc trực vệ sinh kịp thời trên tuyến vận chuyển, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đến nay tình hình vệ sinh môi trường do các xe chở đất đá gây ra cơ bản đã tốt hơn. UBND TP. Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý đô thị.

Cử tri và nhân dân TP. Điện Biên Phủ đề nghị: UBND tỉnh, UBND thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

UBND TP. Điện Biên Phủ trả lời:

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho các hộ gia đình, cá nhân: Theo quy định của pháp luật về thực hiện văn phòng đăng ký đất đai một cấp, theo đó Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của thành phố đã được UBND tỉnh quyết định kiện toàn vào Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, do vậy thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho nhân dân trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện theo quy định mới. UBND thành phố sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường từng bước cải cách thủ tục hành chính đảm bảo việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Cử tri đề nghị: Bố trí vốn cải tạo, nâng cấp đoạn đường dài 300m tiếp giáp giữa địa phận phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ (địa bàn tổ dân phố 16) và xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

UBND TP. Điện Biên Phủ trả lời:

UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát đoạn đường trên. Qua khảo sát, xét thấy có thể lập dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường với kinh phí khoảng 250 - 300 triệu đồng. UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập dự án, khi bố trí được nguồn vốn sẽ đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới.

(Còn nữa)

Bình luận
Back To Top