Đảng bộ Điện Biên Đông

Đảm bảo mục tiêu, chất lượng phát triển đảng viên

09:28 - Thứ Sáu, 06/01/2017 Lượt xem: 2958 In bài viết
ĐBP - Để duy trì đảm bảo mục tiêu, chất lượng phát triển đảng viên, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, năm 2016 Huyện ủy Điện Biên Đông ban hành nghị quyết phấn đấu kết nạp 150 đảng viên, đồng thời tập trung lãnh đạo các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ huyện chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức lý luận đối với quần chúng ưu tú, đảng viên mới kết nạp.

Để duy trì ổn định nguồn phát triển đảng viên ở các khối, lĩnh vực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách, theo dõi các xã, thị trấn, khối cơ quan, khối lực lượng vũ trang về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên cần bám sát mục tiêu nghị quyết của đảng bộ các cấp đề ra. Một trong những yêu cầu được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng là việc rà soát, lập danh sách, nắm chắc nguồn quần chúng ưu tú ở các địa phương, các lĩnh vực để xây dựng, chi tiết kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, theo dõi quá trình phấn đấu vào Đảng của các quần chúng ưu tú; xác định rõ số lượng đối tượng kết nạp đảng viên ở từng cơ sở đảng; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình xem xét, giới thiệu, đề nghị, chuẩn y kết nạp đảng viên đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã đảm bảo đúng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, nâng cao chất lượng nội dung bồi dưỡng lý luận, nhận thức về Đảng kết hợp giáo dục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các quần chúng ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng.

Bám sát mục tiêu Nghị quyết, kế hoạch phát triển đảng viên, các chi, đảng bộ trong toàn huyện đã tạo nguồn phát triển đảng, đảm bảo chất lượng. Đến hết tháng 11/2016, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 265 đảng viên, đạt 176,7% kế hoạch (vượt 76,7% nghị quyết và tăng 62,6% so với cùng kỳ năm 2015). Trong số đảng viên mới kết nạp, nữ có 77 người, dân tộc 211 người, đoàn viên có 188 người, nông dân có 146 người. Hầu hết đảng viên mới kết nạp đều ở độ tuổi dưới 31; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp ở nông thôn chiếm 85,3%; là người dân tộc chiếm 79,6%. So với cùng kỳ năm 2015, số đảng viên mới kết nạp có trình độ đại học chiếm 231,3% (tăng 131,3%); hầu hết đều đảm bảo yêu cầu trình độ văn hóa, chuyên môn từ trung cấp trở lên. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng viên, kết nạp từ 20 - 36 đảng viên trong 11 tháng như đảng bộ các xã: Mường Luân, Luôn Giói, Pú Nhi, Pú Hồng, Na Son... Nhiều chi, đảng bộ trường học tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với nâng cao chất lượng phong trào thi đua "hai tốt" dạy tốt, học tốt để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phục vụ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông tiếp tục duy trì đảm bảo mục tiêu chất lượng phát triển đảng viên, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức lý luận đối với quần chúng đối tượng Đảng, đảng viên mới kết nạp và các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên ở cơ sở.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận
Back To Top