Trả lời kiến nghị cử tri

08:35 - Thứ Hai, 09/01/2017 Lượt xem: 2783 In bài viết
Cử tri kiến nghị: Một số hộ dân thuộc Dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun đến năm 2020 chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, tiền hỗ trợ di dời; nơi ở mới của người dân chưa có điện, nước sinh hoạt. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm, xem xét giải quyết.

UBND huyện Tủa Chùa trả lời:

Dự án Bố trí sắp xếp dân cư Bản Hột, xã Mường Đun được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 với 6 hạng mục thành phần hạ tầng kỹ thuật chính (san nền, giao thông, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa, nhà lớp học, cấp nước sinh hoạt, cấp điện) và hạng mục bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ các hộ dân di chuyển với tổng mức đầu tư 39.922 triệu đồng bằng nguồn vốn theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Chính phủ và nguồn vốn Nghị quyết 30a.

Nhằm đảm bảo sớm có mặt bằng và các điều kiện thiết yếu để di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới được an toàn, UBND huyện chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục thành phần của Dự án. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục: san nền bố trí dân cư, giao thông và hệ thống thoát nước đã cơ bản hoàn thành đảm bảo đủ điều kiện cho các hộ dân di chuyển; hạng mục nước sinh hoạt đang tổ chức triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2016; hạng mục cấp điện sinh hoạt đã được Sở Công Thương thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tuy nhiên do chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai các bước tiếp theo được. Hiện tại, công trình đã được bố trí 10,16 tỷ đồng (đạt 25,5% tổng mức đầu tư của Dự án) để triển khai thực hiện các hạng mục công trình của Dự án.

Kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư của Dự án là 3,566 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ các hộ dân di chuyển 1,08 tỷ đồng (mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ) vẫn chưa được bố trí, nên UBND huyện chưa triển khai thực hiện.

UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm xem xét sớm bố trí kinh phí để thực hiện chi trả và hỗ trợ cho các hộ dân. Trước mắt, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ thiên tai sạt lở đất tại bản Hột, UBND huyện đề nghị cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Mường Đun tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân có đất bị thu hồi tiếp tục tạo điều kiện để các hộ dân được di chuyển nhà cửa, tài sản đến nơi ở mới; các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ xảy ra thiên tai chủ động di chuyển nhà cửa và tài sản đến nơi ở mới.

(Còn nữa)

Bình luận
Back To Top