Đảng bộ Công an tỉnh

320 cán bộ chủ chốt được học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

16:02 - Thứ Hai, 09/01/2017 Lượt xem: 3108 In bài viết
ĐBP - Ngày 9/1, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho 320 cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí tập trung phân tích sự cần thiết việc tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Nêu bật những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua. Trong đó xác định nguyên nhân chủ quan là chủ yếu… Nghị quyết đã chỉ rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Và việc nhận diện những biểu hiện trên là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Cán bộ chủ chốt Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Nghị quyết số 05 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… cũng được quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Với mục tiêu nhằm tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thộ, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

Sau khi học tập, quán triệt các nội dung trên, cùng với việc phổ biến tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh sẽ xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa bàn và phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận