Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

03:14 - Thứ Sáu, 21/04/2017 Lượt xem: 4042 In bài viết
ĐBP - Ngày 21/4, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức; chủ tịch UBND các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; quan điểm, chủ trương của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ban hành nhiều quy chế, quy định, quy trình phù hợp, kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện, theo đúng nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và nghị quyết cấp trên. Đối với việc xây dựng tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, đề án tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm việc xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, như: Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh có mặt còn chậm cụ thể hóa, chậm đổi mới, có việc còn lúng túng, có cấp ủy còn bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên một số lĩnh vực. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, kiện toàn còn chậm; còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc trùng lặp ở một số tổ chức giữa các sở, ngành; giữa cơ quan thuộc khối Đảng với cơ quan thuộc khối chính quyền...

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo nêu. Một số ý kiến tập trung phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; đề xuất, kiến nghị với Trung ương trong việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tỉnh ủy đề xuất, kiến nghị Trung ương Đảng 8 nội dung; đề nghị Chính phủ, bộ ngành Trung ương 5 nội dung, như: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đảng đoàn, ban cán sự đảng và cơ chế phối hợp với cấp ủy của cơ quan, đơn vị để đảm bảo thuận lợi, thống nhất trong thực hiện; sớm tổng kết đánh giá mô hình thí điểm việc sáp nhập một số ban đảng và một số sở, ngành cấp tỉnh có chung chức năng để có định hướng chỉ đạo triển khai thực hiện trên diện rộng; hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về cách thức xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức...

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác