Đảng bộ phường Thanh Trường

Chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới

09:16 - Thứ Sáu, 09/06/2017 Lượt xem: 3676 In bài viết
ĐBP - Đảng bộ phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) có trên 360 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc. Trong đó, 16 chi bộ tổ dân phố, bản; 3 chi bộ trường học; 1 chi bộ cơ quan và 1 chi bộ Công an phường.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy phường đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Để làm tốt công tác phát triển Đảng, hàng năm, Đảng ủy phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và xác định công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là việc đầu tiên phải thực hiện. Đồng thời, Đảng bộ phường đưa công tác phát triển đảng viên vào nghị quyết xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những quần chúng ưu tú từ các tổ chức như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; các chi bộ tổ dân phố, bản; trường học. Đảng bộ phường đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên kịp thời phát hiện tạo điều kiện để quần chúng ưu tú có chí hướng, động cơ phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, chính trị xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Do đó, quần chúng ưu tú đã có động cơ, chí hướng phấn đấu và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đủ điều kiện xem xét, chọn cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Số đảng viên mới kết nạp vào đảng được Đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên được tiến hành thường xuyên, từ đó mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Thanh Trường đã cử 25 quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét kết nạp được 17 đảng viên. Sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức cùng với đó, Đảng bộ đã thực hiện công tác chuyển Đảng chính thức cho các đảng viên dự bị được thực hiện kịp thời, đúng quy định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để quá thời gian quy định; số đảng viên được kết nạp vào đảng đã tích cực tham gia hoạt động ở các tổ chức đoàn thể ở tổ dân phố, bản.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ phường Thanh Trường đã làm tốt công tác phát triển Đảng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành trong các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu mỗi chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 kết nạp được từ 1 - 2 đảng viên.

Văn Giảng (Đài TT - TH TP. Điện Biên Phủ)
Bình luận

Tin khác