Tập trung nhân lực, trí tuệ vào công tác xây dựng Đảng

09:28 - Thứ Sáu, 09/06/2017 Lượt xem: 1516 In bài viết
ĐBP - Đảng bộ huyện Mường Chà hiện có 48 chi, đảng bộ trực thuộc, 156 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 2.285 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện tập trung nhân lực, trí tuệ vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lý Nụ Phình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy luôn tập trung đổi mới hình thức, biện pháp triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% chi bộ cơ sở đã tổ chức đăng ký việc làm theo gắn với nội dung chuyên đề hàng năm. Đồng thời, Huyện ủy cũng chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện.

Đảng bộ huyện cũng xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng nói chung, đặc biệt là ở những bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số... Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 116 đảng viên mới; xét kết nạp đảng viên cho 62 quần chúng, chuyển đảng chính thức cho 62 đồng chí, phát thẻ Đảng cho 62 đồng chí. Huyện ủy đề nghị Tỉnh ủy tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 34 đồng chí. Ngoài ra, việc tổ chức bình xét, xếp loại đảng viên cuối năm được các chi bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tạo không khí thi đua tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Song song với các nhiệm vụ trên, Huyện ủy Mường Chà tập trung kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Huyện ủy đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đối với Đảng bộ xã Sa Lông và Huổi Lèng; Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, qua kiểm tra đã phát hiện đảng viên có dấu hiệu sai phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Huyện ủy còn thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy huyện quản lý. Trong đó, Huyện ủy tổ chức mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 152 đồng chí là đảng ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy của 8 đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Huyện ủy chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời thông tin những quan điểm, chủ trương của Đảng và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần giải quyết có hiệu quả một số vấn đề trên lĩnh vực tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, chú trọng việc nhận diện và phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Chà còn 6 bản “trắng” đảng viên; 39/124 bản, 3/48 trường học chưa có chi bộ. Trong thời gian tới, Huyện ủy Mường Chà tập trung chỉ đạo và đề ra các giải pháp hữu hiệu để giúp các đảng bộ xã xóa các bản “trắng” đảng viên, trắng chi bộ. Trước mắt tập trung xóa bản “trắng” đảng viên tại 3 bản thuộc Đảng bộ xã Mường Tùng. Đồng thời, Huyện ủy tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Hải Phong
Bình luận

Tin khác