Trả lời kiến nghị cử tri

02:06 - Thứ Hai, 12/06/2017 Lượt xem: 2961 In bài viết
Cử tri xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé kiến nghị: Đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và dân công hỏa tuyến tại địa bàn xã Sen Thượng chưa được giải quyết chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg. Các đối tượng này đã nộp hồ sơ cho UBND xã, xã đã tổ chức xét duyệt và nộp hồ sơ đề nghị cấp trên cho các đối tượng hưởng chế độ nhưng tất cả các hồ sơ này đều bị trả lại với ghi chú “không có giấy tờ”. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan hướng dẫn, giải quyết chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định.

Sở LĐ-TB&XH trả lời: (VB số 178/SLĐTBXH-TBLS&BTXH ngày 14/2/2017 của Sở LĐ-TB&XH)

- Về giải quyết chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc:

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và đạt được kết quả. Tính đến hết tháng 12/2016, Bộ CHQS tỉnh đã giải quyết cho 5.579 đối tượng hưởng trợ cấp một lần, 9 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, hồ sơ báo cáo quân khu đang xét duyệt là 241 hồ sơ, hồ sơ ở Ban chính sách đang thẩm định 6 hồ sơ; cơ quan công an giải quyết 50 đối tượng, đã có quyết định chi trả hưởng trợ cấp 1 lần là 42 đối tượng, trợ cấp hàng tháng 8 đối tượng, còn tồn đọng đang xét duyệt 12 trường hợp. Ngành LĐ-TB&XH giải quyết trợ cấp 1 lần là 67 đối tượng, trợ cấp hàng tháng 2 đối tượng.

Tại Tiết c, Khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 5/1/2012 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, quy định việc tổ chức xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần, thành 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Xét duyệt nhóm đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc;

+ Giai đoạn 2: Xét duyệt nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan;

+ Giai đoạn 3: Xét duyệt nhóm đối tượng không có giấy tờ.

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, xét duyệt, lập và xác nhận hồ sơ cho từng đối tượng; báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp gửi hồ sơ lên Bộ CHQS tỉnh và Sở LĐ-TB&XH xem xét, thẩm định trình các cấp giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Theo tiến độ, thời gian tới xem xét, giải quyết cho số đối tượng còn lại chủ yếu là không có giấy tờ, việc xác định đối tượng và mức hưởng gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp thu ý kiến cử tri, Sở LĐ-TB&XH đề nghị Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực) tiếp tục quan tâm xem xét, giải quyết những đối tượng thuộc thẩm quyền của ngành theo quy định, đặc biệt những đối tượng không còn giấy tờ gốc.

- Giải quyết chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế:

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai tới ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã phường, thị trấn trong tỉnh. Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, đến nay đã giải quyết trợ cấp 1 lần cho 564 đối tượng, hồ sơ báo cáo Quân khu đang xét duyệt 707 hồ sơ, hồ sơ đang thẩm định ở Bộ CHQS tỉnh 379 hồ sơ, hồ sơ đang xét duyệt ở cấp xã, huyện 1.526 hồ sơ.

Tại điều 10, Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Liên bộ Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; hồ sơ của đối tượng để xét hưởng chế độ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu số 1A kèm theo Thông tư số 138).

- Giấy tờ tham gia dân công hỏa tuyến (nếu có).

Trường hợp đối tượng còn lưu giữ được 1 trong các giấy tờ thể hiện tham gia dân công hỏa tuyến, gồm: Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, trong đó có thể hiện thời gian tham gia dân công hỏa tuyến, danh sách các đợt huy động tham gia dân công hỏa tuyến của địa phương, hồ sơ hưởng chính sách người có công, hưởng bảo hiểm xã hội có khai thời gian tham gia dân công hỏa tuyến thì nộp bản chính hoặc bản sao kèm bản khai cá nhân và trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ cho UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

UBND cấp xã hoàn thành việc xét duyệt, báo cáo ban CHQS cấp huyện, ban CHQS cấp huyện từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định do UBND cấp xã báo cáo hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo cấp huyện cho ý kiến và gửi Bộ CHQS cấp tỉnh, Bộ CHQS cấp tỉnh báo cáo đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp 1 lần cho đối tượng.

Theo quy định trên, Sở LĐ-TB&XH đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ trì, hướng dẫn, xem xét, giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng đã hoàn thiện hồ sơ của xã Sen Thượng.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác