‘Bộ trưởng Bộ VHTT&DL rất nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những yếu kém’

02:27 - Thứ Năm, 15/06/2017 Lượt xem: 1695 In bài viết
Phát biểu đánh giá về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, xây dựng. Bộ trưởng rất chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém thuộc lĩnh vực phụ trách của mình.

Trong phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã có 32 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi và có 11 đại biểu Quốc hội tranh luận.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên chất vấn.

Trong phần trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đã tham gia báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề, nội dung được các đại biểu đề cập.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, xây dựng. Các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề. Bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ hơn một năm nhưng đã nỗ lực quán xuyến điều hành nắm tình hình công việc của Bộ, ngành và thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý. Bộ trưởng cũng rất chủ động nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém thuộc lĩnh vực phụ trách của mình trong thời gian gần đây cũng như những tồn tại chung của ngành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, văn hóa, thể thao, du lịch là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế-xã hội, liên quan đến đời sống tinh thần của con người và xã hội. Thời gian qua, lĩnh vực này đã có những chuyển biến tích cực, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đã được đề cao và phát huy, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở đã có nhiều tiến bộ, môi trường du lịch được quan tâm đầu tư, thu hút khách du lịch ngày càng tăng, đã kết hợp bảo tồn phát triển văn hóa với du lịch.

Bên cạnh những mặt đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn, như công tác quản lý và cấp phép hoạt động văn hóa nghệ thuật còn có những sai sót, gây dư luận không tốt. Việc quản lý lễ hội còn tình trạng buông lỏng dẫn đến bị lợi dụng để trục lợi gây phản cảm, lãng phí nguồn lực xã hội. Việc quản lý khai thác các công trình văn hóa, thể thao kém hiệu quả, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa được coi trọng.

Bên cạnh đó, tình trạng còn nhiều di tích bị xuống cấp, nhiều nhà văn hóa, thư viện thiếu trang thiết bị; đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử bị suy giảm, chưa có giải pháp khắc phục rõ nét; công tác quy hoạch và quản lý du lịch còn nhiều bất cập; cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư, phát triển du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu về tiềm năng, lợi thế; sự phối hợp giữa các ngành trong quản lý du lịch còn kém hiệu quả…

 

Từ sự phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp để khắc phục, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ lớn lớn là: Rà soát, sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý tác phẩm cấp phép biểu diễn nghệ thuật, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phù hợp với thực tiễn; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nghệ thuật; đánh giá hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, thư viện để phát huy hiệu quả các thiết chế này; có biện pháp cụ thể trong việc sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao, trong đó quan tâm đến việc phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường, nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong hoạt động tổ chức lễ hội. Bộ sớm tham mưu trình Chính phủ ban hành văn bản về quản lý và tổ chức lễ hội, nghi thức, nghi lễ tổ chức hội nghị ngay trong năm 2017. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa, đặc biệt là việc tổ chức lễ hội, hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để làm tốt công tác bảo vệ, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, di sản văn hóa, lịch sử.

Triển khai hiệu quả đề án nâng cao tầm vóc, sức khỏe người Việt Nam; tập trung xây dựng, chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, nhất là cho thế hệ trẻ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về ý thức tôn trọng pháp luật, về lòng tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc; phê phán, đấu tranh với những biểu hiệu sa sút về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống.

Sớm triển khai các quy định của Luật Du lịch sau khi được Quốc hội thông qua. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn du lịch, bảo đảm hiệu quả, an ninh, an toàn. Chú trọng việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và quản lý cũng như tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển du lịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển du lịch.

Đối với quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà, trên cơ sở cân nhắc mọi mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sớm có giải pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và quy hoạch phát triển chung của cả nước để cử tri, nhân dân Đà Nẵng và cả nước yên tâm./.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận

Tin khác