Tinh giản biên chế 593 người

08:47 - Thứ Hai, 19/06/2017 Lượt xem: 714 In bài viết
ĐBP - Triển khai thực hiện tinh giản biên chế trong 3 năm (2015 - 2017), toàn tỉnh tinh giản 593 người; trong đó, các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thuộc khối chính quyền tinh giản 517/25.175 biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện được giao năm 2015.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc tinh giản biên chế mới chỉ thực hiện theo nguyện vọng, chưa đi vào thực chất tinh giản theo yêu cầu nhiệm vụ cải cách bộ máy chính quyền Nhà nước. Nguyên nhân là do các giải pháp hỗ trợ tinh giản biên chế chưa có hướng dẫn chi tiết, cụ thể; chưa có tiêu chí đánh giá thực sự sát với kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác