Trả lời kiến nghị cử tri

08:51 - Thứ Hai, 19/06/2017 Lượt xem: 1241 In bài viết
Cử tri phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ kiến nghị: Đường từ ngã ba Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến ngã tư Tà Lèng, hiện dự án có 12 hộ chưa được tiếp tục chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng chi trả dứt điểm.

UBND thành phố trả lời:

(Văn bản số 53/BC-UBND ngày 7/3/2017 của UBND TP. Điện Biên Phủ)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ ngã ba Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến trung tâm xã Tà Lèng được triển khai từ năm 2012, UBND thành phố ban hành tại 6 quyết định phê duyệt. Sau khi các quyết định phê duyệt được ban hành, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức niêm yết công khai tới các hộ gia đình và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình. Việc cử tri phản ánh có 12 hộ chưa được tiếp tục chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng là chưa chính xác.

Hiện tại còn 7 hộ gia đình thuộc tổ dân phố 12, phường Noong Bua được phê duyệt tại Quyết định số 1148/QĐ-UBND, ngày 24/12/2014 của UBND thành phố chưa được nhận hết số tiền được phê duyệt hỗ trợ một phần đất nông nghiệp với lý do: khi giải ngân cơ quan chuyên môn phát hiện là đất của các hộ bị thu hồi là đất nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp, do vậy cơ quan chuyên môn đã tạm dừng việc chi trả chế độ hỗ trợ 30% giá đất ở trung bình trong khu dân cư. Hiện tại đã thực hiện chi trả phần đất, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu và một phần hỗ trợ đất nông nghiệp. UBND thành phố đã tổ chức đối thoại với các hộ gia đình liên quan và có văn bản báo cáo xin ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh cho hướng giải quyết. Khi có văn bản trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thông báo tới các hộ gia đình.

Đối với 20 hộ gia đình thuộc phường Him Lam và Noong Bua (tại Quyết định số 1412/QĐ-UBND, ngày 27/10/2016 của UBND thành phố) chưa được nhận hỗ trợ lương thực và 1 hộ gia đình được điều chỉnh phương án hỗ trợ tái định cư tại Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 13/1/2017 của UBND thành phố (hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhạc, tổ dân phố 20, phường Noong Bua), UBND thành phố đang đề nghị bổ sung kinh phí để giải ngân cho các hộ gia đình, sau khi có nguồn kinh phí bổ sung, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức chi trả ngay cho các hộ dân theo đúng quy định.

 (Còn nữa)

Bình luận

Tin khác