Liên minh Hợp tác xã

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa III

08:41 - Thứ Sáu, 04/08/2017 Lượt xem: 3435 In bài viết
ĐBP - Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX (HTX) tỉnh lần thứ 11, khóa III tổ chức ngày 3/8 với sự có mặt của đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh…


Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, khóa III được bầu bổ sung ra mắt hội nghị.

Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm cho thấy: Tính đến 30/6, trên địa bàn tỉnh có gần 200 HTX. Số HTX đang hoạt động là 126; trong đó, 123 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012, với trên 10 nghìn thành viên, tổng số vốn điều lệ gần 272 tỷ đồng. Các HTX chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản, công thương, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải. Số HTX kinh doanh có hiệu quả ngày càng tăng, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm doanh thu bình quân ước khoảng 790 triệu đồng/HTX/tháng, lợi nhuận ước khoảng hơn 60 triệu đồng/HTX/tháng... Tuy nhiên, kinh tế tập thể của tỉnh phát triển còn chậm, nhiều HTX chưa định hướng được hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp; quy mô HTX còn nhỏ, thiếu sự liên doanh, liên kết, thị trường đầu ra chưa ổn định dẫn đến lợi ích mang lại cho các thành viên chưa cao...

Đại biểu dự hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 3, khóa V; báo cáo công tác chuẩn bị và thông qua kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Liên minh HTX tỉnh khoá 4, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày vào trung tuần tháng 1/2018. Hội nghị đã bầu bổ sung 8 đồng chí vào Ban Chấp hành và 1 đồng chí vào Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh, khoá III, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác